Kladné stanovisko vydalo ministerstvo v rámci posuzování vlivu těžby na životní prostředí. Při něm se proti záměru neozvaly výraznější připomínky.

Podle záměru firmy by se u Selibic mělo začít těžit už v průběhu letošního roku. Těžba je naplánována na 15 až 17 let, celkem na ploše 106 hektarů. Ročně by se mělo vytěžit 400 tisíc tun štěrkopísků.

Ročně se má těžit 400 tisíc tun

Dobývací prostor Selibice se nachází severně od silnice mezi Selibicemi a Dolejšími Hůrkami, je součástí chráněného ložiskového území Lišany. Těžba štěrkopísků u Lišan probíhá postupně už od roku 1962. Dobývací prostor u Lišan ale má být brzy dotěžen a celá technologie se má podle záměru firmy přestěhovat do dobývacího prostoru Selibice. Technologický areál s úpravnami vytěženého materiálu má být umístěn do bývalého vojenského prostoru severně od Selibic, kde byl sklad pohonných hmot pro armádní letiště u Žatce.

Z areálu by měla nákladní auta expedovat štěrkopísek polní cestou na silnici II/250 mezi Staňkovicemi a Bítozevsí.

Ložisko štěrkopísku sahá až k Postoloprtům

Ložisko štěrkopísků u Lišan sahá od Staňkovic a Tvršic až po Postoloprty. Vzniklo nánosy materiálů z Krušných a Doupovských hor řekou Ohře. Štěrkopísek se využívá hlavně ve stavebnictví.