V Postoloprtech stále bojují s vandalismem a město napravuje rok co rok statisícové škody. Opravy musí platit ze svého rozpočtu. Radnice se proto nyní rozhodla pro nákup tzv. fotopastí. Ty pomohou vypátrat viníky ničení veřejného majetku a město po něm bude moci následně vymáhat úhradu za nápravu škod.

„Fotopasti jsou dnes už na takové úrovni, že dokáží bez problémů identifikovat jednotlivé pachatele této činnosti. A to samozřejmě i za tmy, odehrává-li se jejich řádění v nočních hodinách. Údaje z těchto zařízení jsou dostatečně průkazné k tomu, aby mohly být použity jako důkazy proti konkrétním osobám před správními orgány nebo i u soudu," uvedl Miroslav Solar, místostarosta Postoloprt.

Upozornění není jen strašák

Fotopasti budou rozmístěny v různých lokalitách města, kde nejčastěji dochází k ničení veřejných zařízení. Jejich obsluha bude v kompetenci městské policie, stejně jako nynější kamerový systém. U vjezdů do Postoloprt se už objevily také cedule s upozorněním, že město je monitorováno kamerovým systémem. „To je jedna z podmínek k tomu, aby se záběry z fotopastí a kamer mohly posléze používat jako legální prostředky v trestním řízení," upřesnil místostarosta.

Radnice v Postoloprtech se potýká s projevy vandalismu už řadu let. Město zkoušelo ve svém boji proti vandalům řadu metod. Například v roce 2008 nabídlo tisíc korun jako odměnu všem lidem, kteří uvidí ve svém okolí ničení společného majetku a ohlásí informaci, která by vedla k dopadení pachatele. Výzva se však příliš neujala, lidé se báli na viníky upozornit a částka byla vyplacena jen jednou. Město ovšem proti vandalismu bojuje dál a v roce 2010 v této věci vyhlásilo obsáhlejší „program nulové tolerance".

Jen letos například vandalové poškodili téměř čtyřicet laviček v zámeckém parku se škodou přes 20 tisíc korun (rozervali je a ukradli sedací prkna), klouzačky na dětském hřišti na Draguši, řadu odpadkových košů či odpočinkový kout v bažantnici.