Zámek v Postoloprtech, kdysi velmi slavná a významná stavba v rámci celého Poohří a Džbánska, prožívá po vydrancování za třicetileté války další dost chmurnou kapitolu své historie. Už desítky let chátrá, téměř nikdo si ho nemůže prohlédnout, kromě přírodních živlů ho občas ničí také vandalové a bezdomovci. Vlastníkem je italská společnost. Město a různé úřady a památkové instituce sice opakovaně upozorňují na chátrání zámku a nutnost nějakých zásahů pro jeho záchranu, avšak s objektem se už řadu let neděje prakticky vůbec nic. Památka spíš jako by byla jen na obtíž.

Infoblok„Zámek je ve vlastnictví italské společnosti. Městu patří jen okolní zámecká zahrada," upřesnil starosta Postoloprt Zdeněk Pištora. „Chátrání zámku a ničení majetku nám samozřejmě vadí. Je to špatná vizitka i pro město. Město Postoloprty sice činí různá opatření, aby nedocházelo k další devastaci zámku, ale protože nejsme vlastníkem, můžeme dělat jen věci v rámci svých kompetencí," uvedl starosta.

V zámku býval depozitář 

„Opatření tedy mají charakter oznámení památkářům a výzev majiteli k odstranění závad a nebezpečného stavu stavby. To je tak jediné, co v rámci platné legislativy můžeme podnikat," upřesnil starosta.

Italská společnost je vlastníkem zámku od roku 2004. Předchozím majitelem byla Národní knihovna ČR, která zámek předtím určitou dobu, ještě za socialismu, využívala jako depozitář - sklad knih a dalších věcí. Knihovna se k zámku dostala v 50. letech; předtím byl zestátněn jako všechny nemovitosti v majetku šlechty a hospodařil na něm Státní statek Žatec.

„Objekt zámku nikdy nebyl nabídnut městu, nikdy nebyla diskutována ani možnost prodeje, prodej komukoli jinému mezi jinými vlastníky nebyl městu nikdy ani předem oznámen," připomněl starosta. Přesto se radnice podle něj snaží, jak může, zabránit další devastaci památky a pokud možno nechat vylepšit její vzhled, tak aby zámek nekazil návštěvníkům i místním lidem celkový dojem z města.

Vleklý soudní spor

Chátrající zámek v Postoloprtech.

V pozadí problému je ovšem také stále nevyřešený soudní spor, který probíhá o vlastnictví zámku prakticky od počátku 90. let. Žena, která vystupuje jako potomek šlechtického rodu Schwarzenbergů, dřívějších majitelů zámku, si nárokuje vydání majetku zpět. České soudy spor s definitivní platností stále nevyřídily, i když v kauze figuruje už mnoho rozsudků, odvolání i dovolání. Nevyřešeným sporem pak argumentuje italská společnost, současný majitel zámku, který uvádí, že do stavebního zajištění a záchrany památky zatím nehodlá nic investovat, protože nemá jistotu, že mu český stát tuto památku zase časem nevezme.

Zámek byl vybudován v renesančním stylu v roce 1611 jako honosná čtyřkřídlá stavba. Tehdejší představitelé vysoké šlechty ho využívali k zábavě, lovu v okolí a různým diplomatickým setkáním. V současných Postoloprtech má zámek popisné číslo 1, ale jedničkou mezi památkami, připomínajícími bohatou historii, rozhodně není.

Trochu podobný osud - tedy vlastníci z ciziny, chátrání památky a složitost při komunikaci - měl od 90. let i zámek v nedaleké Peruci, v němž v historii tvořil i slavný malíř Emil Filla. Tento zámek už má ale nyní nového vlastníka, podnikatele z ČR. Ten je majitelem i zámku v Dětenicích ve východních Čechách, kde pořádá řadu akcí pro veřejnost. Stejné aktivity a také lepší péči o památku, než jaká byla dosud, slibuje zavést i v Peruci.

Připomeňte si: Perucký zámek se mění, po rekonstrukci by měl nabídnout zajímavé zážitky

Nádvoří a průčelí zámku v Postoloprtech na archivním snímku

Nádvoří a průčelí zámku v Postoloprtech na archivním snímku.  foto: Deník