Znak města Postoloprt je od září nově vydlážděn na chodníku u vstupu do budovy radnice. Část znaku vyrobila i základní umělecká škola z města, do dlažby pak erb vsadila odborná kamenická firma.

Záměr schválila v květnu rada města a během čtyř měsíců byl znak hotov. Město Postoloprty za vytvoření této nové výzdoby zaplatilo zhruba šedesát tisíc korun.