V Žatci se ve velké míře přemnožili potkani. Je celkem běžné, že tyto hlodavce lidé vidí na ulicích nebo třeba na chodbách či ve sklepích panelových domů.

Nejhorší situace je v Podměstí, kde jsou od potkanů četné díry v zemi a hlodavci běhají běžně kolem paneláků. Zamořené jsou navíc prakticky všechny kanalizační stoky ve městě. Přemnožení potkanů je nebezpečné zejména kvůli možnému šíření různých nemocí, ničí i majetek.

Radnice proto připravuje ještě tento měsíc plošnou deratizaci a vydala k tomu městskou vyhlášku. Na rozdíl od „běžné" ohniskové deratizace, která ve městě probíhala v minulých letech, se do plošné deratizace musí zapojit i například majitelé rodinných domů či správci bytů v panelových domech.

Akce 21. a 26. listopadu

Deratizace proběhne od 21. do 26. listopadu. „Žádáme všechny majitele nemovitostí, podniky, firmy, aby deratizaci věnovali patřičnou pozornost v zájmu zabránění škodám na zdraví obyvatel a majetku," uvedla Martina Donínová, vedoucí odboru životního prostředí žatecké radnice. Pro úspěšnou deratizaci je důležité, aby se nástrahy s jedem rozmístily na co možná největším území města.

Pro majitele a správce nemovitostí v Žatci z vyhlášky vyplývají dvě povinnosti. Musí zamezit potkanům k přístupu k potravě je tedy nutné odstranit například staré potraviny a podobný odpad. A pak provést deratizaci. Podle zákona musí uzavřít smlouvu s dodavatelem, který ji provede. „V naší kompetenci je pak provést kontrolu. Pokud zjistíme, že někdo nedodržel vyhlášku, můžeme dát sankci. Nejnutnější pro úspěšnou deratizaci je, aby se zapojili majitelé provozoven, kde se dá výskyt hlodavců nejvíc předpokládat. To jsou restaurace či výrobny a prodejny potravin," sdělila M. Donínová.

Město vybraným subjektům zašle kvůli deratizaci informační letáček. Na úřední desce radnice včetně jejího webu byl zveřejněn metodický pokyn, jak se má při deratizaci postupovat. V něm jsou také kontakty na firmy, které deratizaci provádějí.

Zásah v domku za dvě stovky

Jednou z nich je i firma Jaroslava Strnada z Vysokých Třebušic na Podbořansku. „Pokud si u nás majitel rodinného domku objedná deratizaci proti potkanům, vyjde ho na 150 až 200 korun. Do domu dáme tři až pět boxů s jedovatými granulemi, hlavně tam, kde se dá výskyt potkanů předpokládat. Tedy třeba do garáže nebo do sklepa," popsal J. Strnad. Po 10 až 14 dnech se boxy zkontrolují, případně dosypou. Potkan po sežrání granulí uhyne po třech až pěti dnech. Lidé musí ale dát na jed pozor a zabránit v přístupu dětí, psů nebo koček.

Kdo deratizaci neprovede, poruší vyhlášku a hrozí mu ze strany města sankce. Kdo ji provede sám, bez odborné firmy, poruší zákon. Ten o sankcích ale nehovoří.

Potkan obecný

• v ČR je velmi rozšířený, lidé si ho často pletou s krysou
• může přenášet řadu nebezpečných chorob
• ničí i majetek, je schopen se podobně jako myš prokousat skrz beton nebo pletivo či kabely
• do Evropy se rozšířil z východní Asie
• je inteligentní a rychle se množí