Interrupce patří po léta k ženskému životu stejně nerozlučně jako teď antikoncepce.

Díky osvětě propagující antikoncepci počet interrupcí poklesl se srovnáním z let před rokem 1989. Ale v posledních letech míra potratovosti mírně roste.

Ze statistiky Českého statistického úřadu vyplývá, že v loňském roce bylo v okrese Louny uměle přerušeno 280 těhotenství z celkového počtu 453 potratů. V roce 2006 to bylo 223 uměle vyvolaných potratů a v roce 2005 potrat podstoupilo 258 žen.

Společnost se v názorech na interrupci dělí na dvě skupiny. Jedni ji považují za právo ženy na volbu a druzí ji zcela zatracují s odůvodněním, že počaté dítě má právo na život.

Nikdo nemá právo rozhodnout za ženu

Když už se žena rozhodne pro ukončení těhotenství, je často ve velmi zoufalé situaci. Rozhodnutí ale stále záleží pouze na ženě. „Je důležité, aby právo ženy na interrupci bylo zachováno, aby se potrat nestal ilegálním. Dříve, kdy tomu tak bylo, často ženy umíraly na různé záněty. O interrupci rozhodovali tzv. interrupční komise. Proto se potraty často prováděly doma pomocí pletacího drátu, to mělo katastrofální následky. Žena je svéprávná osobnost a není právem politiků nebo kohokoliv jiného, aby rozhodovali za ni,“ upozornil MUDr. Jan Havlík, primář Gynekologicko – porodní oddělení Nemocnice v Žatci.

Lékaři nezkoumají důvody, proč žena chce potrat podstoupit. „Nezjišťujeme, proč se tak pacientka rozhodla. Jdou na potrat, protože to tak samy chtějí,“ uvedl J. Havlík.

Umělé ukončení těhotenství se provádí buď ze zdravotních, nebo sociálních důvodů. Pod sociálními důvody si můžeme představit nedostatek finančních prostředků, nebo mají ženy už více dětí a další nechtějí. Potrat podstupují vdané ženy i studentky. Interrupce je chirurgický výkon určený k ukončení těhotenství.

Podle zákona může žena požádat o provedení potratu bez omezení do 12. týdne těhotenství „Plod s placentou se vysaje vakuovou pumpou. Pokud se neobjeví po zákroku krvácení či jiné potíže, ještě ten den je pacientka propuštěna,“ vysvětlil J. Havlík.