Potrubí s průměrem 140 centimetrů se položí do země také na Žatecku a Podbořansku, kde aktuálně buldozery pracují na skrývce ornice. Plynovod protne řadu vodních toků, železnic a silnic. Největší vodní tok na trase, řeka Ohře, se nad Žatcem překope.