To by přineslo ještě větší škody než zimní povodně v letech 2003 a 2011. V Lounech a okolí by se bez přehrad ocitly pod vodou tisíce hektarů polí a chmelnic, zahrady, musely by se uzavřít níže položené silnice, došlo by k zaplavení některých domů.

„Nádrž Skalka snížila povodeň v kulminaci o 37 metrů krychlových za sekundu, nádrž Jesenice o 10, nádrž Horka o 11, nádrže Březová a Stanovice o 20 a v konečném důsledku nádrž Nechranice o 201. Bez těchto nádrží by v profilu Louny protékalo v kulminaci 470 metrů krychlových za sekundu namísto změřených 212. Snížení kulminace povodně o 54 procent v profilu Louny je v poměrech České republiky mimořádná hodnota,“ uvedl Martin Cidlinský z Povodí Ohře.

Významný vliv na eliminaci povodně na dolní Ohři měly provedené rekonstrukce bezpečnostního přelivu vodního díla Nechranice, které umožnily využít k její transformaci i zásobní prostor nádrže. „V uplynulém desetiletí, které se vyznačovalo suchem, byly manipulace na bezpečnostním přelivu spíše ojedinělé. Letošní vánoční svátky však přinesly povodeň, která se v tomto čase vyskytovala pravidelně. Předcházely jí vydatné srážky, které od listopadu sytily povodí a těsně před výrazným oteplením napadlo léta nevídané množství sněhu i v dolních polohách povodí,“ popsal.

Velká voda v Březně u Loun a v Postoloprtech.
VIDEO: V Lounech vyhlásili stav nouze, Ohře už ale drasticky stoupat nemá

Povodí Ohře v minulých letech provedlo rekonstrukci středního a levého pole bezpečnostního přelivu vodního díla Nechranice. Nyní realizuje rekonstrukci pravého, třetího a posledního pole. Důvodem je zvýšení povodňové ochrany území kolem řeky Ohře od Nechranic po soutok s Labem. Laicky řečeno, vodohospodáři mohou lépe regulovat odtok z přehrady. Například ji odpouštět dřív, než se naplní.

Území pod hrází Nechranic by v budoucnu mohlo získat ještě větší protipovodňovou ochranu. Zvažuje se zatopení hnědouhelného dolu Nástup – Tušimice a propojení nově vzniklého jezera Libouš s nechranickou přehradou na Ohři. Mezi Žatcem, Kadaní a Chomutovem by tak vzniklo obří dílo, které by po Orlíku zadržovalo nejvíc vody v Česku.

„Propojení Libouše a Nechranic by mělo obrovský vodohospodářský efekt na dolní Ohři a Labi s přesahem do Německa. Je to investice pro budoucí generace,“ řekl generální ředitel Povodí Ohře Jan Svejkovský. „Zvětšení kapacity Nechranic je z vodohospodářského hlediska unikátní příležitost. Takhle velkou nádrž už nemáme v Česku šanci postavit, měli bychom ji využít. Pokud ji nyní promarníme, v budoucnu nebude tento projekt realizovatelný,“ dodal.

Zpracovaná studie ukázala, že kapacita Nechranic by se zvýšila ze současných 290 milionů metrů krychlových vody na více než pět set milionů.

Vodní dílo Nechranice.
Propojení Nechranic a dolu. Na Ohři se uvažuje o obřím vodním díle

Dílo by pomáhalo v obdobích sucha i povodních. Zvažuje se, že současnou přehradu a zatopený lom by propojil otevřený kanál. Návrhy hovoří o jeho maximální šíři zhruba jeden a půl kilometru a délce tři kilometry.

Mohlo by vás zajímat: Utržený svah, popadané stromy. Žiželice trápí sesuv pod kapličkou

Zdroj: Deník/Petr Kinšt