V červenci 1966, přesně před 45 lety, vznikly v tehdejším Československu státní podniky Povodí, mezi nimi také Povodí Ohře.

Sídlo Povodí Ohře je v Chomutově. Soustředí se především na správu vodních toků a vodních děl ve svém území mimo vlastní tok dolního Labe. Z hlediska hydrogeografie patří do povodí Ohře celý okres Louny.

Kromě provozu a údržby vodních děl ovlivňuje množství a kvalitu vody v rámci povodí vodních toků. Mimo jiné má na starosti péči o koryta a musí plnit úkoly spojené s protipovodňovou ochranou včetně účasti na budování protipovodňových opatření. Povodí Ohře je otevřený subjekt, který pravidelně komunikuje jak s laickou, tak s odbornou veřejností. Na letošní září, jako již tradičně, připravuje den otevřených dveří, kdy budou moci lidé navštívit některé vodní nádrže a vodní díla. Zpřístupněna budou vodní díla Stanovice, Skalka, jez Terezín, vodní nádrž Nechranice a turisticky zajímavé vodní dílo Fláje.

(cv, lib)