„Požár je noční můrou všech ředitelů v pobytových službách sociální péče, protože klienti většinou nemohou adekvátně reagovat. A právě požár v nočních, dokonce v ranních hodinách, tak to už není noční můra, to je horor. Protože personálu o nočních je logicky mnohem méně než v denních hodinách,“ popsal ředitel žateckého domova pro seniory Petr Antoni.

„S kolegy z Vejprt soucítíme. V sociálních službách se toto může stát kdekoli a kdykoli. Je to práce s lidmi a těžko uhlídat jejich dodržování pravidel. Každý má k povinnostem, majetku a životu jiný vztah,“ sdělila ředitelka lounského Domova pro seniory U Pramene Jana Černá. V obou zařízeních mají také klienty, kteří by se bez pomoci jiných ze zasažených místností sami nedostali. Snaží se na podobné případy co nejvíc připravit, probíhají školení zaměstnanců, cvičení s hasiči, instalují se příslušná technická opatření.

Požární signalizace

V domově v Žatci je ve všech objektech požární signalizace. „K tomu máme na všech lůžkách klientů takzvané evakuační podložky, které slouží v případě nutnosti k rychlému přesunu imobilních osob mimo nebezpečí,“ vysvětlil Antoni. 

„V reálu to funguje velice jednoduše. Klient se přepásá a i s matrací, která změkčuje průběh transportu, je smykem odtáhnut kamkoli do bezpečí. Tato metoda je rychlá a v situaci, kdy by bylo v několika budovách potřeba rychle evakuovat celkem 129 našich klientů, jediná účinná,“ dodal.

Od loňského června má lounský domov pro seniory protipožární hlásiče na všech pokojích pro klienty. „Klienti zcela upoutáni na lůžko leží na evakuačních matracích. Těch bychom potřebovali více, postupně je dokupujeme,“ sdělila Černá. Po nedávno dokončené rekonstrukci vnitřních prostor slouží v domově nový evakuační výtah.

Pravidelná cvičení

V obou zařízení probíhají pravidelná protipožární cvičení zaměstnanců a společná cvičení s hasiči. „Naposledy jsme nacvičovali evakuaci domova se zvláštním režimem,“ připomněla Černá.

„Evakuaci cvičíme pravidelně se žateckými profesionálními hasiči, a to jednou za dva roky. Je to reálný nácvik, kdy každý zaměstnanec umí evakuační podložku použít,“ doplnil Petr Antoni. Loni v žateckém domově cvičili reálné použití hasicího přístroje. „Na dvoře jsme založili kontrolovaný oheň a každý zaměstnanec si vyzkoušel praktické použití vodního hasicího přístroje,“ přiblížil.

V obou domovech pravidelně provádějí všechny zákonné požadavky, například revize, kontroly únikových prostor, protipožárních prvků či školení personálu. „Na základě hrůzných událostí z Vejprt budeme ale znovu prověřovat naši připravenost,“ řekl ředitel žateckého domova.