Náklady na opravu rozvodny ve Výškově na Lounsku, kde ve čtvrtek 10. prosince kvůli technické poruše shořel jeden z transformátorů, se budou pohybovat v desítkách miliónů korun.

Přesná výše škody bude vyčíslena po ohledání místa požáru, hlavně až bude zjištěno, jak moc byla poškozena zařízení v blízkosti transformátoru. Uvedla to Pavla Mandátová, mluvčí ČEPS. Tato společnost se stará o rozvodnou síť velmi vysokého napětí v ČR a rozvodnu ve Výškově spravuje.

„Koneční zákazníci náklady nepocítí na obnovu rozvodny Výškov, jelikož budou hrazeny z pojištění,“ řekl Miroslav Vrba, člen představenstva společnosti ČEPS.

Zcela zničený transformátor bude muset být nahrazen novým. Dále bude nutné provést statické posouzení všech konstrukcí a pravděpodobně také stavebně upravit stání transformátoru. Oprava se proto může protáhnout až na několik měsíců.

Havárie tohoto typu jsou velmi ojedinělé. „K poslednímu podobnému případu došlo naposledy před více než dvaceti lety. Zabránit podobné závadě je však velice obtížné,“ dodal Vrba.