Pozemkový úřad Louny vloni realizoval tři projekty, při kterých byly u dvou obcí na Lounsku vybudovány nové a zrekonstruovány historické polní cesty. Využil tak možnosti čerpat na takovéto projekty peníze z Evropské unie.

Pozemkový úřad požádal o financování čtyř projektů, vybrány byly tři.

Nová polní cesta dlouhá 2,4 kilometru vyrostla u Hnojnic nedaleko Libčevsi, zbylé dva projekty v celkové délce 5,2 kilometru byly realizovány u Jimlína. I když se u Jimlína jednalo o dva projekty, nové polní cesty na sebe navazují. „Cesty byly řešeny při provádění komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Hnojnice a Jimlín.

Cílem projektů je zpřístupnit pozemky vlastníkům a uživatelům, zajistit průchodnost krajiny. Dále zlepšit životní prostředí zlepšením dopravní situace v obcích tím, že díky novým cestám budou minimalizovány přejezdy těžké zemědělské techniky přes pole a obce. Zároveň se provádí také ozelenění vybraných cest a tím navrácení zeleně do krajiny,“ uvedla Marie Nýdrová z Pozemkového úřadu v Lounech.