Úřad práce v Lounech evidoval koncem července v okrese Louny téměř 800 cizinců a občanů Evropské unie, kteří pracovně pobývají v okrese. Jejich počty jsou závislé na sezónních pracích. „Na území okresu jsme evidovali 779 cizinců a občanů EU. Je to zhruba 1,5% všech ekonomicky aktivních obyvatel okresu. Nejpočetněji zastoupeni jsou občané Ukrajiny, kterým bylo vydáno 275 pracovních povolení, Japonci (50), občané Mongolska (49). Od jednoho do 3 povolení vystavil úřad pro občany USA, Austrálie a Jemenu,“ uvedl na dotaz deníku ředitel Úřadu práce Louny Petr Záhořík.

Tři sta padesát osm osob pochází z Evropské unie. „Nejpočetnější skupinu těchto pracovníků tvoří Slováci (172). Po vstupu Rumunska do EU v letošním roce se i v okrese Louny výrazně zvýšil počet občanů této země na 136 osob. Z Bulharska zde pracuje 26 osob. Dříve poměrně početné zastoupení Poláků se v posledních letech snížilo na letošních 6 lidí. Od 1 do 4 osob jsou v okrese zastoupeni občané států Anglie, Itálie, Holandsko. Občané EU tvoří zhruba polovinu všech cizinců pracujících v okrese Louny,“ uvádí P. Záhořík.

Jsou zde také Mongolové, Kazaši či Jemenci

Třicet devět cizinců získalo trvalý pobyt. „Polovinu z nich tvoří Ukrajinci. Do této skupiny patří i Mongolové, Kazaši, Bulhaři, Jemenci, občané s čínskou, chorvatskou a kubánskou národností,“ uvedl ředitel úřadu práce Petr Záhořík. V letních měsících v okrese pracuje téměř o polovinu více cizinců. „Počet cizinců na území okresu má sezonní výkyvy, dané potřebou převažujícího počtu manuálních profesí – pomocní pracovníci ve stavebnictví, zemědělství a šičky. Objektivnější srovnání proti loňskému létu naznačuje jen mírný nárůst cizinců třetích zemí, podmíněný zejména potřebami stavebních firem budujících průmyslovou zónu Triangle a nástupem nových japonských manažerů do těchto firem,“ vysvětlil P. Záhořík.

Cizinci pracují tam, kde Češi práci vykonávat nechtějí, ale pracovní příležitosti jim neberou. „Firmy naopak oceňují, že cizinci pracující v manuálních činnostech, nemají vysoké platové nároky a jsou na rozdíl od našich spoluobčanů ochotni pracovat i deset – dvanáct hodin denně a také o sobotách a nedělích. Jen zhruba 15 % cizinců ze třetích zemí jsou manažeři zahraničních firem a jiní duševně pracující pracovníci, třeba učitelé angličtiny,“ řekl P. Záhořík.

Pracovníci z Evropské unie se musí registrovat na úřadě práce, občané ze třetích zemí musí v Česku žádat o pracovní povolení. „Předně zaměstnavatel v České republice musí požádat úřad práce o povolení zaměstnávat cizince ze třetích zemí. To úřad uděluje po zvážení situace na trhu práce až pokud konkrétní profesi během jednoho měsíce neobsadí vhodným uchazečem o zaměstnání. Pak teprve se vyřizuje pracovní povolení pro konkrétního cizince s nutností dokladování budoucího zaměstnavatele, kvalifikace, zdravotního stavu a ubytování v ČR,“ dodal P. Záhořík.