Pět stovek pracovních úrazů se stalo v loňském roce v okrese Louny. Jeden člověk na následky zranění zemřel.

Čtrnáct úrazů z toho bylo těžkých.

Oproti roku 2006 je to mírný pokles – tehdy se stalo v okrese 527 úrazů. Pracovní úraz může potkat téměř každého. V nejtragičtějších případech končí tyto úrazy smrtí. „V loňském byl ohlášen inspektorátu práce také jeden smrtelný pracovní úraz. Jednalo se o smrtelný úraz při dopravní nehodě, která se v říjnu stala zaměstnanci pražské firmy při služební cestě na komunikaci u Loun,“ informovala Deník Jitka Kunešová z Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj.

Od začátku letošního roku se stalo v okrese již 91 pracovních úrazů. Přitom na území Ústeckého a Libereckého kraje je to již 1192 úrazů. „Mezi nejrizikovější profese patří skupina zaměstnanců – řemeslníci, kvalifikovaní výrobci a zpracovatelé. Jsou to například zedníci a další pracovníci ve stavebnictví. Nejčastěji se úrazy stávají při neopatrné manipulaci s materiálem, těžkými břemeny nebo předměty,“ vysvětlila J. Kunešová.

V loňském roce také vyměřil inspektorát práce dvěma firmám z okresu pokuty v celkové výši 160 tisíc korun. „Za nedodržování povinností v oblasti bezpečnosti práce byla vloni udělena pokuta ve výši 150 tisíc korun firmě se sídlem v okrese Louny v rámci šetření pracovního závažného úrazu, který se stal v červenci roku 2007. Dále byla udělena pokuta 10 tisíc korun společnosti v okrese Louny, a to v rámci kontroly v oblasti dodržování pracovního režimu řidičů organizací,“ dodala J. Kunešová.

Každý zaměstnanec má podle zákoníku práce oznámit svému nadřízenému svůj pracovní úraz nebo zranění jiné osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při vyšetřování jeho příčin. Zaměstnavatel musí vyšetřit příčiny a okolnosti vzniku úrazu, ohlásit jej a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. Zaměstnavatel musí také úrazům předcházet.