Věhlas pramenu byl tak velký, že se každoročně do Stekníku konalo poutní procesí až z Mostu - Zahražan a celého postoloprtského panství. Voda je bohatá na železo, hořčík, sodík, draslík, vápník a další minerály.

K postupnému úpadku místa došlo po druhé světové válce, kdy kaple začala chátrat a zarůstat náletovými dřevinami. Před lety nechala okolí upravit Správa státního zámku Stekník v rámci projektu Krajina v běhu času. Snahy o záchranu této drobné památky s minerálním pramenem probíhají i v současnosti, kdy po dohodě mezi Chmelařským institutem a Farností Liběšice vznikla finanční sbírka, přispět do ní může každý.

K samotné obnově kaple by mělo dojít během příštího roku, kdy bude začleněna jako zastavení do chmelové stezky Cestou historie Stekníku.

(jk)

Kluziště na náměstí před žateckou radnicí zahájilo provoz
Kluziště na náměstí před radnicí v Žatci zahájilo provoz