Odřeniny, pády ze stromů, kola nebo koně, spáleniny, podvrknuté kotníky, ale i třeba zlomené nohy a ruce. To vše hrozí dětem během letních prázdnin daleko více. Děti jsou zvídavé a mnohdy si možnost nebezpečí ani nepřipouštějí. Navíc užívají volnosti a často nejsou pod dozorem dospělých.

Počet výjezdů, při nichž záchranáři jedou k úrazům dětí, je závislý na různých faktorech. „Rok od roku je počet výjezdů jiný. Letos naštěstí není nárůst rapidní, výjezdy jsou v řádu několika případů za měsíc,“ informoval včera Slavomil Jurnečka, pracovník Zdravotnické záchranné služby v Žatci. Nejčastějšími letními úrazy jsou podle různé něj úrazy v souvislosti s koupáním a skoky do neznámé vody. „Časté jsou také dopravní úrazy, střety s auty. Ale také pády z výšky nebo při česání chmele. Občas se objeví i úrazy v souvislosti s alkoholem. Avšak před rokem byla situace mnohem horší. Ani na konci školního roku jsme se letos nesetkali s velkým nárůstem těchto případů,“ vysvětlil Slavomil Jurnečka. Úrazy hrozí hlavně dětem, které tráví čas samy a nemají vymyšlený žádný organizovaný program. Nuda může vést k nevhodné riskantní zábavě.

Děti si vymýšlejí nebezpečná dobrodružství

„Vyjíždíme spíše k samostatným úrazům než k úrazům v organizované skupině, například na tábory. Děti jsou zvědavé a vymýšlejí si dobrodružství samy. Už si ale neuvědomí nebezpečí,,“ řekl záchranář. Bezpečí dětí na táborech hlídají vedoucí, kteří vymýšlejí zajímavý program, a k dispozici je i zdravotnice. „Dětem samozřejmě vysvětlujeme, jak se chovat v přírodě a vyvarovat se úrazů. Na zdraví dětí dohlíží také zdravotnice. Občas se stane drobný úraz jako odřenina třeba kolena, ale vážné úrazy se nestávají,“ řekla Marta Kačenáková, hlavní vedoucí tábora v Žerotíně.

Rodiče by měli vědět o pohybu svých dětí a vysvětlit jim možná rizika. „Jako prevenci proti úrazům by měli rodiče dětem vysvětlit, co jim v přírodě hrozí. Také by určitě měli vědět, kde se jejich dítě ve volný čas pohybuje,“ dodal S. Jurnečka.