Nechranická přehrada dnes, v pondělí 17. ledna, ráno výrazně snížila odtok z 300 na 200 metrů krychlových za vteřinu.

V Žatci už kvůli tomu klesla hladina o půl metru. Během dne by se to mělo projevit na Ohři také na Lounsku a řeka by se měla pomalu začít vracet do svého koryta. V Lounech hladina řeky klesala dosud jen velmi pomalu, od sobotního večera do pondělního rána z 562 na 551 centimetrů.

„Rozhodli jsme se snížit odtok, aby se Ohře vrátilo zpět do svého koryta. Ve středu a čtvrtek mají přijít mrazy, nechceme, aby voda z rozlité řeky zůstala například na komunikacích a tam zmrzla, což by mohlo způsobit problémy,“ sdělil Jan Svejkovský, mluvčí Povodí Ohře.

Vodohospodáři snížili odtok z přehrady i přes to, že přítok do Nechranic je stále vysoký. Dnes ráno se pohyboval kolem 275 metrů krychlových za vteřinu. Hladina na přehradě tak při odtoku dvě stě kubíků opět začala růst. „Volný prostor ale ještě máme,“ dodal mluvčí. Je ale předpoklad, že přítok během pondělí výrazně poklesne.

Aktuálně je na Nechranicích volných 12 milionů metrů krychlových prostoru, což je 35 procent ovladatelného retenčního prostoru. Pokud by byl zaplněn i ten, přehrada by ztratila svou regulační schopnost a vše co by do ní přiteklo, by zase odtékalo. Aby k tomu došlo, musela by se ale její hladina zvednout ještě o jeden metr.

Graf stavu vody v Ohři v Lounech podle Českého hydrometeorologického ústavu

Naše manipulace na Nechranicích byly správné, říká mluvčí Povodí Ohře


Proč byly Nechranice před oblevou plné? Proč přehradu Povodí Ohře neupustilo, když na horách byla spousta sněhu a dalo se čekat tání? Mnoho takových dotazů přišlo během víkendu do redakce Deníku.

„Naše manipulace na Nechranicích byly správné,“ řekl na dotaz Deníku Jan Svejkovský, mluvčí Povodí Ohře.

„Je třeba si uvědomit, že Nechranice plní celou řadu úkolů, nejen částečnou ochranu území pod hrází před povodněmi. Jedná se například o odstraňování ledových jevů na dolní Ohři, průplachy při ekologických haváriích na Ohři a Labi, musíme také udržovat minimální průtok v korytě řeky během sucha a zásobovat vodou průmysl na severu Čech. A k plnění těchto účelů je zapotřebí mít v nádrži dostatek vody. Nemůžeme bezhlavě v zimě přehradu vypustit tak, abychom znemožnili plnit ostatní účely přehrady. Jednáme podle manipulačních řádů, modelových výpočtů a aktuálních předpovědí počasí,“ vysvětlil.

„Při nízké hladině vody v nádrži jsou rovněž výrazně omezeny možnosti manipulace, protože není možné využít kapacit bezpečnostního přelivu. Při všech manipulacích je nutné mít také na paměti bezpečnost hráze proti jejímu poškození, která se snižuje při značných rozdílech hladin a při velké rozkolísanosti se zvyšuje nebezpečí jejího poškození,“ dodal Svejkovský.