Ta sice vede v Žatci od sedmdesátých let 20. století přes trať mezi místními vlakovými nádražími po nedalekém mostě, ten ale není vhodný pro pěší. Chybí mu chodník. Lidé proto využívají starou cestu a chodí přes koleje. Žádný přechod tam není, oplocení, které tomu má zabránit, je poničené. O změnu usilují obyvatelé lokality řadu let, vypadá to, že jejich žádosti konečně zůstanou vyslyšeny. Zřízením bezpečnějšího místa pro přecházení se zabývá vedení města i Správa železnic.

„O změnu usilujeme už dlouho. V poslední době počet lidí, kteří přes trať chodí, roste. Přes koleje přecházejí místní i zaměstnanci, kteří pracují ve firmách na Astře. Děti z naší lokality nemají žádnou šanci, jak bezpečně dojít do města. Buď musí přes koleje nebo po mostě po hlavní silnici, což je asi ještě nebezpečnější,“ sdělila obyvatelka Mostecké ulice Stanislava Sajdlová. Upozornila, že trať mezi žateckými nádražími je poměrně frekventovaná. Jezdí po ní rychlíky Plzeň – Most a osobní vlaky ze Žatce západu směrem na Postoloprty. A také nákladní vlaky.

V lokalitě kolem Mostecké ulice a v blízkém Velichově žijí dvě stovky obyvatel, v továrnách Koito, IZOS a dalších provozech v zóně na Astře pracuje více než tisíc lidí.

Zimní idyla u zamrzlého rybníka v Žerotíně. O jeho vlastníkovi rozhodne Okresní soud v Lounech.
Lidé se bojí, že přijdou o oblíbený rybník v Žerotíně. Podepisuje se petice

Vedení města v místě navrhuje zřídit přechod, podchod nebo nadchod. „Automobilová doprava se sice odvedla z této části města na v roce 1970 vybudovaný most a tím se lidem v této lokalitě ulevilo od provozu, ale jaksi se pozapomnělo na pěší. Ti využívají pro ně nejkratší cestu, která vede přes tříkolejnou trať v místě bývalého přejezdu,“ popsal žatecký místostarosta Radim Laibl. Silniční most, který nahradil původní cestu, chodník nemá a podle slov místostarosty jeho konstrukce zřízení neumožňuje.

Se žádostí o změnu se obrátil na Správu železnic. „S uvedeným problémem se Správa železnic seznámila a v tuto chvíli interně analyzuje jednotlivé možnosti řešení. Následně s vedením města možné varianty projedná,“ sdělila mluvčí této státní organizace Nela Friebová. Jelikož je projednávání dané problematiky v počáteční fázi, jak bude vypadat technické řešení a kdy bude hotové, není podle ní možné sdělit. „Jsme samozřejmě připraveni se na řešení podílet,“ dodal Radim Laibl.

Lokalita na první pohled vyžaduje větší zásah. Kromě vyřešení přecházení přes koleje by místní uvítali celkovou proměnu této části města plné odpadků a náletových křovin.

Nebezpečná křižovatka u žateckého Tesca.
Křižovatka nedaleko žateckého Tesca by měla být na jaře osvětlená

Silnice I/27 Most – Plzeň vedla dřív přes Žatec zmíněnou Mosteckou ulicí, úrovňovým přejezdem přes trať a železným mostem přes Ohři, Nákladní a Husovou ulicí. V sedmdesátých letech se zprovoznil obchvat na západním okraji města, součástí trasy byly nové mosty přes Ohři a železniční trať. V poslední době vyvstala kvůli nárůstu dopravy potřeba úprav na silnici I/27 v Žatci. Vyrostlo několik kruhových objezdů, další se plánují.

Chystá se osvětlení přechodu pro chodce nebo křižovatky v horní části města. Úpravy se zvažují i na původní trase. Kromě zmíněného přechodu pro chodce přes koleje se v Žatci uvažuje o uzavření železného mostu přes řeku pro auta v letní sezoně a ponechání dopravy jen pro pěší a cyklisty. Nedávno radní rozhodli o změně v přednosti jízdě na výjezdu z Husitského náměstí ve směru do centra města. Na křižovatce u benzínové pumpy se stane vedlejší silnicí.