Podle záměru měly v objektu vyrůst tělocvična, bowling či posilovna se zázemím včetně šaten. Náklady se předpokládaly ve výši deseti milionu korun.

Současné vedení obce vzešlé z loňských voleb projekt vnímá jako předimenzovaný, upozorňuje na vysoké náklady a nejistou rentabilitu provozu. Výstavba haly proto není v současné době pro obec prioritní.

Objekt se bude i nadále využívat pro parkování techniky, naleznou v něm zázemí zaměstnanci obce včetně pracujících odsouzených z věznice a místo se bude využívat pro ukládání odpadů.