Většina středních škol v lounském okrese přijme některé žáky bez přijímacích zkoušek. Uchazeči ale musí splňovat podmínky, které stanoví ředitelé škol.

Velkou výhodu mají žáci, kteří mají na základní škole velmi dobrý prospěch.

Na lounské gymnázium přijímají bez přijímacích zkoušek za podmínky, že se uchazeč hlásí na čtyřleté studium a jeho průměr známek byl do 1,15. „Zároveň musí mít uchazeč jedničku nebo dvojku z matematiky a z českého jazyka. V loňském roce nemusela absolvovat řízení zhruba jedna třetina žáků,“ upozornil Vlastimil Zlatohlávek, zástupce ředitele.

Uchazeči o osmileté studium dělají písemné testy studijních předpokladů. Stejně tak i žáci devátých tříd, kteří mají horší průměr. „Na čtyřleté studium budeme přijímat 32 studentů a na osmileté třicet,“ dodal V. Zlatohlávek.

Na gymnázium bez zkoušek

Na žatecké gymnázium se budou moci výborní žáci dostat bez přijímacího řízení také. Otevřena bude jedna třída osmiletého studia pro žáky z 5. tříd základních škol a jedna třída čtyřletého studia pro žáky z 9. tříd základních škol. Na každý obor bude přijato 30 uchazečů.

„Výborní žáci 9. tříd mohou být přijati i bez přijímacích zkoušek, pokud splní kritéria stanovená ředitelem školy. Podmínky přijetí a další informace budou vyvěšeny na našich webových stránkách do konce března,“ uvedla zástupkyně ředitele Stanislava Hafnerová.

Obchodní akademie v Žatci poprvé otevírá nový studijní čtyřletý obor ekonomické lyceum, do kterého bude přijato 30 žáků. Do druhého studijního oboru obchodní akademie bude přijato 90 uchazečů. „Na oba obory budou přijati uchazeči bez přijímacích zkoušek v případě, že v 8. ročníku i v prvním pololetí 9. ročníku dosáhnou průměrného prospěchu vždy do 1,90. Ostatní uchazeči budou konat přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky,“ uvádí ředitel školy Bohuslav Kuneš na webových stránkách školy.

Testy z minula jsou na internetu

Uchazeči o studium mohou nalézt další potřebné informace o studijních oborech na webových stránkách jednotlivých škol. Na některých si mohou vyzkoušet i přijímací testy z minulých let.

Termín přijímacího řízení na všechny střední školy je 21. dubna. V prvním kole si mohou žáci vybrat jednu školu.