Pokračovalo se například v přípravě parcel v lokalitě Pod kamenným vrškem za 21 milionů korun, za 10 milionů se začalo s budováním polopodzemních a podzemních kontejnerů po městě, na 20 milionů korun přišla kompletní rekonstrukce Nákladní ulice.

Další velkou investicí byla první etapa renovace Nerudova náměstí, která radnici přišla na 10,5 milionu korun. 

(tk)