Při průjezdu několikrát nadskočíte. Ale ne proto, že by město Louny kvůli zklidnění dopravy na frekventované místo kousek od centra instalovalo zpomalovací prahy, důvodem je nečekané zvlnění vozovky u křížení ulic Husovy a Hilbertovy. Asfalt tam podemlel a zvlnil přívalový déšť. Místo je nepřehledné, šoféři musí v zatáčce výrazně zpomalit a poškozenou silnici objíždět.

„Stalo se to v neděli odpoledne po přívalovém dešti. Přívaly vody podemlely a poškodily silnici,“ informoval lounský starosta Pavel Janda. „Označili jsme místo dopravním značením, aby se to tam dalo lépe objíždět. Rychlost byla snížena na dvacítku, ale bohužel je to v zatáčce. Je to tam dost nepřehledné a mohlo by to být nebezpečné. Auta se musí vyhýbat. Žádáme řidiče, aby místem projížděli se zvýšenou opatrností, aby nedocházelo k nehodám,“ upozornil Janda. „K dalším propadům by nemělo docházet,“ dodal.

Lounská radnice začala hned druhý den opravu silnice řešit, řidiči si na ni ale budou muset nějaký čas počkat. Přesný termín zatím není znám. „Bohužel, nelze to udělat hned, technicky to prý není možné. Bude se tam ještě pracovat na kanalizaci. Podemletý asfalt a kanalizace pod silnicí se mohou opravit až poté, co bude vyřešen problém na stavbě čerpací stanice odpadních vod o něco níže u loutkového divadla. Až se to vyřeší tam, dojde na opravu asfaltu,“ vysvětlil Janda.

Právě rekonstrukce v sousedství loutkového divadla souvisí se zvlněnou silnicí. Přívalový déšť ale poškodil také samotnou modernizaci čerpací stanice odpadních vod. Technicky už nevyhovující provoz se přestavuje od loňského února, hotovo má být letos v říjnu. Podle investora, Severočeské vodárenské společnosti (SVS), je ale možné, že kvůli současným komplikacím a poškození stavby se termín dokončení posune.

„Přívalová voda způsobila na stavbě závažné problémy. Došlo i k poškození komunikace. Nyní se řeší další postup, proběhnou také kamerové prohlídky kanalizace, aby se zjistilo, jak je poškození vážné,“ uvedl mluvčí SVS Mario Böhme. SVS je nejen investorem stavby, na její náklady bude také opravena silnice.

Kvůli rekonstrukci zastaralé a technicky už nevyhovující čerpací stanice odpadních vod byla snížena kapacita kanalizace. A ta právě nestačila při přívalovém dešti. „Je pravděpodobné, že se možná o něco posune konec rekonstrukce. Zatím jde ale jen o odhady, přesněji budeme vše vědět, až se v příštích dnech rozhodne, jaký bude zvolen další postup oprav,“ doplnil Böhme.

Současná čerpací stanice odpadních vod byla u loutkového divadla postavena a spuštěna v roce 1992. Nemá ale dostatečné vybavení, musí se několikrát do roka čistit. Ve špatném stavu je také potrubí v okolí, s některými armaturami nelze manipulovat a ani původní elektroinstalace už nevyhovuje. Právě proto přistoupila SVS k rekonstrukci.