„Stavební práce budou zahájeny ještě v letošním roce. Dokončení budovy archivu a jeho otevření se předpokládá v roce 2021,“ sdělil Vítězslav Lisec, ředitel Státního oblastního archivu v Litoměřicích, pod který lounský okresní archiv spadá.

Stavbu zaplatí ministerstvo vnitra. „Nová budova lounského archivu bude sestávat z administrativní a depotní části. V administrativní části se počítá s kancelářemi pro přibližně osm zaměstnanců, restaurátorským pracovištěm pro zajištění péče o archiválie a prostory pro veřejnost. Tedy badatelský a přednáškový sál,“ přiblížil Lisec. „Depozitáře v depotní části budou sloužit pro uložení přibližně dvaceti běžných kilometrů archiválií,“ dodal.

O nutnosti najít pro lounský archiv nové prostory se hovoří řadu let. Jedna z uvažovaných možností spočívala ve stěhování do uvolněné budovy bývalého úřadu práce v Postoloprtské ulici, nakonec ale padlo rozhodnutí postavit archiv „na klíč“. Zmíněný objekt na západním okraji Loun stát nedávno prodal.

Stavba nového archivu má ale i své kritiky. „Místo pro něj není vhodné. Daleko lepší by bylo, kdyby město nabídlo státu pozemek v jiné lokalitě a v místě by postavilo parkoviště. Už teď se tam nedá téměř zaparkovat, jakmile se postaví archiv a nedaleko plavecká hala, bude to ještě horší,“ tvrdí zastupitelka Hana Bradáčová. 

Lounský archiv nyní sídlí v centru města ve dvou pronajatých objektech, které ale nejsou příliš vhodné pro ukládání archiválií. A to v objektech bývalé synagogy a Daliborky. Z těch se po dokončení nové budovy odstěhuje.

Budoucnost Daliborky

„Už teď se na to připravujeme. Hledáme řešení, co bude se synagogou dál. Byli bychom rádi, aby nezůstala dlouho opuštěná a bez využití. Její budoucnost vidím jako kulturní stánek. Pořádat by se v ní mohly třeba výstavy, hudební produkce, sloužit by mohla jako muzeum,“ nastínil předseda Židovské obce Teplice Michal Liechtenstein.

Takové využití našla například synagoga v sousedním Žatci, kterou před lety koupil Daniel Černý. I on ji využívá ke kulturním účelům, nyní připravuje s využitím dotace její rozsáhlou rekonstrukci za desítky milionů korun.

Bez oprav se neobejde ani lounská synagoga. „Musíme vyřešit statiku budovy. Po demolici sousedního objektu, který se před lety částečně zřítil, se na obvodové zdi synagogy objevila poměrně velká prasklina. Řešíme to s městem,“ vysvětlil Liechtenstein.

Také vedení Loun začíná zvažovat, jak po odstěhování archivu naloží se svým objektem. Daliborka, renesanční budova vystavěná nad gotickými sklepy na centrálním náměstí, je jeho majetkem. „Oslovil jsem místní architekty a plánujeme společnou prohlídku budovy. Potřebujeme vědět, jak by šla budova po dispoziční stránce využívat. Od toho se bude vše odvíjet,“ starosta Pavel Janda. Podle jeho slov se nabízí rovněž kulturní využití nebo pro komunitní život ve městě.