Nová cena je 1,9 milionu korun, hotový by měl být do 31. srpna 2020. „Původní zadání počítalo s rozsahem území pouze podél objektů pro bydlení. Při veřejném projednání a i při činnostech souvisejících s vyhotovením studie se ukázalo, že je nutné řešit i prostor stávající zeleně mezi ulicí 28. října a přilehlou zástavbou. Vyplynulo to z požadavků obyvatel na zkultivování tohoto prostoru a umožnění jeho využití pro venčení psů, procházky a další činnosti. Nezbytné je i propojení s prostorem autobusových zastávek. Jedná se o méně využívaný prostor a v případě revitalizace dostane impuls k většímu využití,“ vysvětlila vedoucí odboru správy majetku Blanka Sunkovská.