Nezaměstnaným lidem v okrese Louny ve věku nad 50 let pomáhá zapojit se do pracovního procesu projekt Aktivní padesátka, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Realizátorem projektu je Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Žatec. V rámci projektu bylo vytvořeno Centrum podpory zaměstnanosti v Lounech – Pod Nemocnicí 2380, které slouží od února 2010 všem nezaměstnaným z okolí Loun. Tam si mohou příchozí zcela zdarma vyhledávat volná pracovní místa na internetu, kontaktovat zaměstnavatele pomocí e-mailu, zpracovat životopis a motivační dopis. Těm, kteří si příliš nevěří při práci s počítačem, pomůže pracovnice Centra. Od otevření Centra bylo již zaznamenáno více než 300 návštěv.

Od 1. 3. 2010 se do projektu přihlásilo 52 nezaměstnaných, z nichž 48 absolvovalo motivační blok, jehož součástí je napsání životopisu a žádosti o zaměstnání, vyhledávání volných pracovních míst na internetu, seznámení se základními právy zaměstnanců, pracovní diagnostika a exkurze do vybraných firem lounského regionu.

Zájemci o práci v sociální sféře navštívili Domov důchodců a Speciální MŠ v Lounech a v Žatci, Ústav sociální péče Kamarád Lorm v Žatci a v lounské Nemocnici oddělení lůžek následné péče. Ti, kdo dávají přednost práci ve výrobním procesu, se zúčastnili exkurze v Aisanu, Lostru, Bel Stewart Louny a žatečtí v HP Pelzer, CS PACK a Žateckém pivovaru. Úkolem motivačního bloku je též posilovat sebevědomí a sebedůvěru každého účastníka, protože často právě nedostatečné sebevědomí a malá důvěra ve své schopnosti jsou překážkou při získávání nového zaměstnání.

Z 52 nezaměstnaných se podařilo i přes přetrvávající malou nabídku volných pracovních míst v okrese Louny 12 uchazečům najít zaměstnání.

Dále mají účastníci projektu možnost absolvovat rekvalifikační kurzy, jejichž součástí je i praxe u zaměstnavatelů.

Od dubna do června probíhal rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách, který úspěšně dokončilo čtrnáct posluchačů, ti obdrželi osvědčení k výkonu povolání Pracovníka v sociálních službách a dva z nich již získali v tomto oboru uplatnění. V měsíci srpnu byl zahájen rekvalifikační kurz Skladník – manipulátor, kterého se účastní 10 zájemců. Připravujeme i další rekvalifikační kurzy: Základy obsluhy osobního počítače, Pečovatelka o dětí od 3 do 15 let a Všeobecný sanitář.

Všem účastníkům projektu je propláceno cestovné z místa trvalého bydliště a zajištěno občerstvení.

Zájemci o účast v projektu získají informace na Úřadu práce v Lounech a v Centru podpory zaměstnanosti v Lounech.

Irena Kadeřábková
(autorka je pracovnice Centra podpory zaměstnanosti)