Počet mladých lidí, kteří mají pouze základní vzdělání, je stále dost velký.

Mnohdy tito lidé přitom bezhlavě při prvním neúspěchu opouštějí učební nebo studijní obory. Někteří si nemohou dovolit dojíždět na učiliště nebo střední školu a vzdělávat se. Mnohdy jsou delší dobu stále závislí na svých rodičích. Po celou dobu svého produktivního života jsou pak odkázáni vykonávat pomocné, nekvalifikované práce za málo peněz.

Pomoci mladým lidem do 25 let a mladistvým do 18 let zvýšit si kvalifikaci a ulehčit si tak nástup na trh práce má projekt Rozhodnutí - Energie - Práce (zkráceně REP). Realizátorem projektu je občanské sdružení Pedagogicko - psychologické poradenství Chomutov, Louny, Žatec.

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Mladí lidé z okresu Louny mají možnost zvýšit si kvalifikaci díky kurzům Prodavač / prodavačka a Zednické práce. Délka je čtyři měsíce.

Kladem projektu je i následná tříměsíční praxe u zaměstnavatele.

Velkou výhodou projektu je, že účastníkům bude propláceno cestovné z místa trvalého bydliště na učiliště, dále jim bude poskytnut příspěvek na stravování a ubytování. První cyklus projektu začíná již 1.února, výběr účastníků proběhne 24. ledna na Úřadu práce v Lounech od 8 a v Žatci od 11 hodin.

Zdeňka Baranniková