Odborníci už znají příčinu havárie na železniční trati Žatec – Chomutov na novém úseku u Března, která tam před třemi týdny zastavila na 23 hodin provoz. Na základě průzkumu zjistili, že k vybočení koleje a jejímu náhlému poklesu došlo kvůli jílovitému podloží. „Trať v úseku osmi set metrů až jednoho kilometru vede zahloubeným zářezem, který prochází uhelnou slojí. Jílové těsnění, které bylo použito a jevilo se tím nejspolehlivějším, zdegradovalo. Začalo měknout a chovat se jako vodní postel. Začalo plavat,“ upřesnil důvod ředitel stavby Milan Majer.

Zastavení provozu na trati

A co tato slova znamenají v praxi? Od 9. do 22. listopadu bude na trati zastaven provoz a probíhající stavební práce spolknou miliony korun. „Musíme vyhloubit násyp až na rostlé podloží do hloubky minimálně dvou metrů a zpevnit ho speciálním materiálem – mechanicky zpevněným kamenivem,“ naznačil sled prací.

Proč tato metoda nebyla použita při stavbě tunelu? „Mechanicky zpevněné kamenivo je metoda stará dva roky. Projekt se dělal podstatně dřív,“ vysvětluje Majer. Čtrnáctidenní výluku by cestující jezdící po zmiňované trati neměli citelněji pocítit. „V úseku Chomutov–Březno, případně Chomutov–Žatec budeme zajišťovat náhradní autobusovou dopravu,“ sdělil vrchní přednosta chomutovského nádraží Rudolf Galbavý. „Uzavření tratě z podobných důvodů by se nemělo v budoucnu opakovat. Jílové těsnění má v ostatních částech trati jiné podmínky,“ dodal Milan Majer.

První vlaky vyjely na přeložku železniční trati Žatec – Chomutov u Března letos 1. dubna. Po nových kolejích měly přitom vlakové soupravy jezdit už od ledna 2004. Práce zkomplikovala a prodražila právě výstavba tunelu dlouhého 1,7 kilometru, nejdelšího v České republice. Jeho strop se několikrát propadl, původní termín tak nebylo možné dodržet. Přeložka uvolní zásoby hnědého uhlí pod starou železniční tratí a umožní jeho těžbu.

Na nové trati se propadly koleje

Vlaky pojedou do Chomutova po nové trase