Před pěti lety se u hlavní pošty v Žatci, v ulici Volyňských Čechů a přilehlé Karla IV., pokládal teplovod. Rekonstrukci svých sítí tam zároveň provedli plynaři i vodaři.

Téměř okamžitě po zasypání výkopů se dlažba začala propadat, povrch ulice je špatný dodnes. Dlažební kostky jsou na některých místech propadlé, kvůli nerovnostem tam musí řidiči jezdit se zvýšenou opatrností.

Po letech jednání o nápravě mezi žateckou radnicí, Žateckou teplárenskou a dodavatelskou firmou to v současné době vypadá, že případnou budoucí opravu povrchu bude muset hradit celou město.

„Kauzu prostudoval právník města a předběžně konstatoval, že v současné době již byly ukončeny všechny záruční lhůty. Vzhledem k tomu je obtížné hledat viníka a vymáhat náhradu. Obávám se, že v současné době už nikoho k odpovědnosti nedoženeme,“ sdělil na dotaz Deníku Miroslav Legutko, radní a předseda představenstva Žatecké teplárenské.

K problematice propadu ulice před poštou byly v minulých letech vypracovány dva posudky. Ačkoliv jsou od stejné osoby, jejich závěry se liší. Proto letos nechala žatecká radnice vypracovat posudek třetí. „Tento posudek došel k několika závěrům. Třeba tvrdí, že tehdejší požadavek města, aby se stavba na vánoční svátky zasypala, zhutnila a zadláždila, když byl mráz, byla chyba. V mrazu se hutnit nedá,“ sdělil Miroslav Legutko, radní a předseda představenstva Žatecké teplárenské. „U podkladového materiálu se zjistilo, že není v souladu se stavební dokumentací. Posudek konstatoval, že je v pořádku skladba, ale není použit správný zásypový materiál. Zde je pochybení na straně teplárenské z hlediska stavebního dozoru,“ dodal.

Ztracený stavební deník

V případě propadu povrchu ulice před hlavní poštou v Žatci došlo také k tomu, že se v Žatecké teplárenské ztratil stavební deník. Třetí posudek byl proto vypracován bez něj. Ke zhoršení stavu vozovky v této části města došlo také kvůli několika haváriím na vodovodním řadu v prostoru křižovatky Karla IV., které vyplavily podkladový materiál do historické kanalizace v Nákladní ulici. „To je věc, kterou nedokáže nikdo ovlivnit a v současné době se řeší s odborníkem na tyto hydrogeologické záležitosti, jak zabránit vyplavování materiálu do staré kanalizace,“ uvedl M. Legutko. „S tím souvisí i právě hydrogeologické podmínky v dané lokalitě. Od objektu bývalých papíren, kolem pošty až ke křižovatce Karla IV. proudí podzemní voda a realizací výkopu teplárenské se v podstatě vytvořilo podzemní řečiště, protože zásypový materiál dobře propouští vodu. V tomto případě selhali drobně i projektanti, kteří při realizaci stavby a autorském dozoru měli tuto skutečnost zjistit a vyřešit,“ tvrdí.

Žatecká teplárenská také oslovila Severočeskou vodárenskou společnost, která v dané lokalitě provedla měření korelačním vozem, aby se vyloučily netěsnosti vodovodního řadu. Dalším důvodem zhoršeného stavu povrchu vozovky v ulici Volyňských Čechů u pošty je podle posudku zvýšená dopravní zátěž. Město před několika lety přestěhovalo autobusovou zastávku hromadné dopravy do Kovářské ulice. Tím pádem autobusy už nejezdí Masarykovou ulicí kolem stanice hasičů ale právě kolem pošty. „Posudek říká, že tato ulice není na tuto zátěž stavěná a ke zničení vozovky by tak jako tak došlo,“ sdělil M. Legutko.

Podle jeho slov město nedávno jednalo s dodavatelskou firmou, plynaři a vodaři o jejich případném příspěvku, pokud by se vozovka kompletně opravovala. „Bohužel to byl zbytečný pokus,“ řekl M. Legutko. Pokud se tedy město rozhodne v budoucích letech pro předláždění ulice, bude to muset pravděpodobně celé hradit ze svého rozpočtu.