Plánované propouštění úředníků vyvolalo nevoli u zaměstnanců Městského úřadu Žatec. Vznikla iniciativa, která chce na radnici založit zaměstnanecké odbory.

„Politické vedení města Žatce drakonicky propouští naše kolegyně a kolegy. Tito kolegové, nic netušící, byli vybráni bez odborné diskuse a také bez patřičného vyhodnocení zaměstnanecké situace na Městském úřadě v Žatci. Apelujeme na nynější vedení, aby zastavilo zamýšlené propouštění a přisedlo k jednacímu stolu," sdělil Miroslav Jan Šramota, člen přípravného výboru a pracovník odboru sociálních věcí žatecké radnice.

close Miroslav Šramota zoom_in „Žádáme, aby vedení města zahájilo seriózní vyjednávání o zaměstnanosti na městském úřadě," uvedl M. Šramota. „S tímto prchlivým a populistickým gestem vedení města nesouhlasíme, a proto vyzýváme všechny kolegyně, kolegy a příznivce, aby za zapojili do vytvoření odborové organizace, která by nás zaměstnance v budoucnosti ochránila před podobnými excesy, které mají neblahodárný dopad na všechny občany města," dodal.

Starostku města Zdeňku Hamousovou zmínění iniciativa nepřekvapila. „Je to přirozené vyústění změn na úřadě a legitimní obrana zaměstnanců radnice," sdělila Deníku. „Odmítám ale, že by se jednalo o drakonické propouštění bez odborné diskuse. Změny jsme konzultovali s vedoucími dotčených odborů. Věřím, že se pozitivně promítnou na chodu úřadu ve vztahu k veřejnosti," dodala.

Sloučení odborů a další změny

Od 1. ledna 2013 dojde na žatecké radnici ke sloučení čtyř odborů ve dva a dalším změnám, z úřadu odejde osm úředníků. Ze současných 96 zaměstnanců jich na radnici bude pracovat 88. O změnách rozhodli v tomto týdnu radní. „Cílem změn je optimalizace činností městského úřadu a finanční úspory. V příštím roce bychom měli ušetřit přes jeden milion korun," vysvětlil místostarosta Jan Novotný.

Změna se dotkne odborů rozvoje města a majetkového, které se sloučí v jeden. Stejně tak jako stavební a vyvlastňovací úřad se sloučí s odborem životního prostředí.

Zanikne také právní odbor a kancelář starostky agendu převezme nově vzniklá kancelář úřadu, kterou bude řídit tajemník radnice. Spojí se také úseky auditora a kontroly.

Čtěte také: Radnice sníží počet úředníků, do konce roku odejde osm lidí