Více než hodinu se na čtvrtečním jednání žateckých zastupitelů, místy i vzrušeně, debatovalo o novém organizačním řádu tamní radnice. Ten má začít platit od 1. ledna 2013. Přinese sloučení některých odborů a propuštění osmi úředníků.

Mezi částí zaměstnanců radnice se kvůli tomu zvedl odpor. Čtyřicet z nich, necelá polovina, jich podepsala iniciativu, která požaduje pozastavení změn. A k tomu asi třetina strážníků městské policie.

S požadavky nespokojených zaměstnanců vystoupil na jednání zastupitelů Miroslav Jan Šramota z odboru sociálních věcí radnice. „Lidé se o změnách dozvěděli dost nevhodně. Ti, co zůstanou, nevědí, jakou budou mít pracovní náplň. Chceme, aby radní revokovali usnesení o reorganizačních změnách a abychom začali od začátku seriózně, věcně a odborně jednat o těchto změnách," sdělil s tím, že navrhované změny s vedoucími dotčených odborů nikdo neprojednával.

Nikdo s námi nejednal, říkají dva vedoucí

Jana Eisertová, vedoucí majetkového, i Jiří Kotek, vedoucí odboru rozvoje města, které se mají sloučit v jeden, jeho slova na schůzi zastupitelů více méně potvrdili. „K jednání s námi došlo až po schválení změn radou," řekl J. Kotek. „Nám to pan tajemník oznámil 10 dní předem, ale nikdo s námi o tom nejednal," sdělila J. Eisertová.

Právě jí se chystané sloučení dotkne určitě, protože kvůli chybějícímu vysokoškolskému vzdělání se nemůže přihlásit do výběrového řízení na vedoucího sjednoceného odboru. Ostatní tři vedoucí dotčených odborů ano. Sloučit se má ještě stavební úřad, který vede Tomáš Trávníček, a životního prostředí s vedoucí Martinou Donínovou.

Tajemník radnice Petr Vajda upozornil, že organizační změny se chystaly od loňského září a rada je projednávala několikrát. „Příslušný materiál má 239 stránek. Není tedy pravda, že by šlo o nějaké nepromyšlené či unáhlené rozhodnutí," řekl.

Usnesení, které navrhl opoziční zastupitel Aleš Kassal a které mělo změnám zabránit, ale zastupitelé nakonec neschválili. „Práce úředníkům na radnicích obecně přibývá. Obávám se, aby na snížení počtu zaměstnanců žatecká radnice později nedoplatila," řekl před tím.

Jeho kolega z řad opozice Pavel Aschenbrenner se zase pozastavil nad tím, jak je možné, že starostka a místostarosta se v tak důležitém rozhodnutí při hlasování v radě města zdrželi a změny se při absenci jednoho z radních schválily jen těsnou většinou čtyř hlasů.

„Souhlasím se změnami jako s celkem. Neztotožnila jsem se v některých jednotlivostech, proto jsem se zdržela hlasování," odpověděla starostka Zdeňka Hamousová.

Pět z osmi propuštěných má jít brzy do důchodu

„Propouštění se týká tří lidí, kteří odcházejí do důchodu. Další dva by do důchodu odešli v nejbližší době a ve dvou případech se jedná o poloviční úvazky. Takže se propouštění de facto týká dvou referentů. Odmítám, že by šlo o nějaké drakonické propouštění," vyplynulo z jejích slov. „Pro snižování počtu úředníků na radnici vidím ještě možnou rezervu dvou, tří zaměstnanců," řekla.

Vedení města vidí za změnami hlavně finanční úspory. V prvním roce by se i přes vyplacení odstupného propuštěným mělo ušetřit na mzdových nákladech přes jeden milion korun, v dalších letech přes dva miliony. Podle starostky se zlepší práce úřadu i ke vztahu k veřejnosti.

„Rada města počítá, že ušetřené peníze zůstanou v mzdovém fondu radnice. Budou tak peníze na zvýšení platů úředníků, alespoň o inflaci, bez toho, aby se muselo brát z jiných zdrojů rozpočtu města," vyplynulo ze slov radního Jaroslava Hladkého. „Pokud se někomu zvýší agenda práce, jsme připraveni mu zvýšit i osobní ohodnocení," dodala starostka.