Okresní soud v Lounech má v současné době 39 přísedících, takzvaných soudců z lidu. Ač se to na první pohled může zdát dost, soud by přivítal další.

Přísedící působí při některých „civilních“ řízeních, většinou z oblasti pracovně právních sporů, a především u jednání trestních. „Právě tam bychom přivítali ještě asi pět dalších soudců z lidu,“ uvedl Miroslav Holub, soudce a mluvčí Okresního soudu v Lounech.

Problém, stejně jako v celé zemi, by mohl znamenat vysoký věk přísedících. V Lounech působí pouze dvě soudkyně z lidu s ročníkem narození kolem 1970. „To jsou opravdové výjimky. Ostatním přísedícím už je přes padesát,“ dodal M. Holub.

A kde se vlastně přísedící berou? V městských zastupitelstvech, která je do funkcí jmenují. Soud požádá o jmenování a na zastupitelích potom je, aby vhodného kandidáta našli, oslovili a schválili. Ještě před schválením se ale ke konkrétní osobě musí vyjádřit soud. „Lidé se tipují na základě určitých požadavků a pokud jim vyhovují, oslovujeme je,“ vysvětlil začátek procedury Jan Čermák, místostarosta Loun. Jak ale jedním dechem dodává, vhodných kandidátů je nedostatek.

Podmínek pro zvolení je hned několik. V první řadě musí být navržený člověk způsobilý k právním úkonům, bezúhonný a musí mu být nejméně 30 let. Musí mít také trvalé bydliště v obvodu příslušného zastupitelstva a soudu. Předpokladem je čistý trestní rejstřík a negativní lustrační osvědčení. Kandidát také musí předložit životopis, a to i o své rodině.

Před jmenováním přísedící skládá slib a podepisuje čestné prohlášení. V něm například stvrzuje, že nebyl příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti či spolupracovníkem; nebyl funkcionářem KSČ, příslušníkem Lidových milicí. Mandát pro funkci soudce z lidu je čtyřletý.

Přísedící kvapem stárnou

Praha/ Přísedících soudců je sice v současnosti dostatek, ovšem za pár let tomu může být jinak. Zásadním problémem totiž je jejich věk. Drtivou většinu z nich totiž tvoří důchodci. Důvodem může být pouze symbolická odměna.

„Zaměstnaný člověk dnes nemá čas a zejména motivaci, aby za velmi nízkou odměnu trávil poměrně hodně času u soudních jednání, vždyť hlavní líčení v trestních věcech často trvají celé dny,“ popisuje situaci tiskový mluvčí Krajského soudu v Hradci Králové Michal Strnad. Nejenom proto si ale řada odborníků myslí, že je současná situace nevyhovující. „Přísedící laici přinášejí prvek lidovosti, který ale nepřináší žádné výhody,“ myslí si například prezident Soudcovské unie Jaromír Jirsa.

Ministerstvo spravedlnosti chce proto od příštího roku začít pracovat na změně týkajících přísedících soudců. Podle ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila by například přísedící měli skládat přísnější zkoušky z práva. „Za tuto práci by ale také dostávali větší odměnu, než jen symbolickou,“ dodává Pospíšil.

Ministerstvo uvažuje také o snížení počtu případů, jejichž projednávání by se zúčastňovali. Přísedící nahradili po roce 1989 tzv. soudce z lidu. Přísedící nejsou profesionální soudci a často nemají žádné právnické vzdělání.

(doh)