O zakázku byl mezi firmami malý zájem, nakonec jediná došlá úplná nabídka byla trojnásobně dražší než cena, kterou stanovila studie.

Z tohoto důvodu se investice do nových laviček, informační tabule a pergoly zatím odkládá.