Další z protestních akcí namířených proti průzkumům a možné budoucí stavbě hlubinného úložiště jaderného odpadu na Podbořansku chystají jeho odpůrci. V Lubenci se budou 18. dubna konat dva pochody, náročnější pro turisty, kteří si budou chtít prohlédnout krajinu kolem Lubence, lehčí varianta bude nachystána pro rodiny s dětmi. Cíl pochodů bude u kostela sv. Jiljí v Libyni, hrát bude kapela, připraveno bude také občerstvení.

Protestní akce se v tento den budou konat i v dalších šesti lokalitách, které Správa úložišť radioaktivního odpadu vytipovala jako potencionálně vhodné.