Po půl roce si strážníci opět prověřovali svou fyzickou zdatnost. Ve sportovní hale, ale i venku „na vzduchu“, skládali fyzické testy. Svaly si přišel protáhnout také starosta Loun Jan Kerner, který se prověrek účastní s městskými policisty pravidelně.

Strážníci musí projít pravidelnými prověrkami a splnit předepsané limity. Testy se skládají z člunkového běhu, kliků, leh – sedů, běhu na 12 minut a sprintů na 20 metrů. Každá disciplína se boduje v závislosti na věku strážníka a dosaženém výsledku. Pokud některý strážník limit nesplní, musí se připravit na opravný termín, který může skládat dvakrát. „Jeden ze strážníků prověrky včera nesplnil a musí se lépe připravit na opravný termín,“ uvedl Zdeněk Valeš, ředitel lounských strážníků.

V Lounech v současné době slouží 26 strážníků městské policie. Ideální stav by byl 28 .