Nabízí se tedy poslední příležitosti užít si romantickou podzimní přírodu také při pohledu z okénka motoráčků, které brázdí ty nejkrásnější kouty naší krajiny a jsou ideálním prostředkem či cílem posledních výletů této turistické sezóny. Turistické linky Ústeckého kraje jsou T1 Kamenický motoráček, T2 Brtnický cyklovlak, T3 Zubrnický motoráček, T4 Středohorský motoráček, T5 Podřipský motoráček, T6 Doupovská dráha, vlaky na nich jezdí o víkendech. V příštím roce se skupina rozšíří o Horskou dráhu z Chomutova do Vejprt.