„Středočeský kraj za účelem zefektivnění hromadné dopravy analyzuje jak vytíženost linek, tak jejich ekonomickou efektivitu, ale i technickou zaostalost lokálních tratí,“ sdělil mluvčí Středočeského kraje David Šíma. Náměstek pro veřejnou dopravu Petr Borecký má podle nedávného rozhodnutí vedení kraje s obcemi na tratích jednat a na základě výsledků a po projednání ve výboru pro dopravu přijme rada kraje finální rozhodnutí. „Aktuálně tedy není možné predikovat, kterých konkrétních tratí se redukce spojů bude týkat,“ dodal.

Borecký upozorňuje, že současný stav veřejné dopravy v Česku je dlouhodobě neudržitelný. „Náklady na veřejnou dopravu v krajích setrvale rostou. Jejím rozsahem a kvalitou se blížíme západoevropské úrovni, ale za východoevropské ceny. V době všeobecného růstu ekonomiky to nebylo tak zřetelné, ale covidová krize a letos energetická krize ten problém naplno obnažily,“ uvedl. Středočeský kraj dal loni na veřejnou dopravu 38 procent svých daňových příjmů.

„Kombinací tvrdých a neoblíbených kroků se podařilo dočasně dostat enormní růst nákladů pod kontrolu,“ sdělil Borecký. Připomněl, že v poslední době došlo v regionu k zastavení či omezení provozu na 12 lokálních železničních tratích, zdražení jízdného o 25 procent či omezení některých autobusových linek. Hrozí, že podobné kroky bude muset kraj přijmout i do budoucna.

Jistý je provoz do června 2023

Osobní dopravu na tratích Louny – Slaný a Žatec – Lužná u Rakovníka objednává Středočeský kraj. Ústecký se podílí na financování nákladů. „Pokud Středočeský kraj usoudil, že na těchto tratích je pro něj drážní doprava drahá a neefektivní a bude efektivnější nahrazení autobusy, budeme s ním spolupracovat, aby výsledná obsluha byla smysluplná a dopravní obslužnost těchto lokalit u naší krajské hranice zůstala co nejlepší. Při jednáních jsme požádali zástupce Středočeského kraje o oddálení zastavení objednávky vlaků do června 2023, aby byl dostatek času na přípravu řešení. Středočeský kraj nám v tom vyhověl,“ sdělila mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková.

Trať mezi Louny a Slaným vede přes Chlumčany, Vrbno nad Lesy, Peruc a obce ve Středočeském kraji. Její trasa značně kličkuje, pro lidi z vesnic je rychlejší dojet do Loun nebo Slaného autem. Ne každý ale takovou možnost má. „Pro Peruc je zachování vlakového spojení mezi Louny a Slaným důležité. Je to naše jediné přímé spojení do Slaného, je pro nás v několika ohledech spádové město. Je tam nejbližší nemocnice, lidé od nás do Slaného jezdí k lékaři,“ popsal místostarosta Peruce Jan Vnouček. Vedení městyse se zrušením provozu na trati nesouhlasí a požaduje jeho zachování. Obává se, že případné nahrazení vlaků autobusy nebude pro cestující tak komfortní.

V Peruci se dostali do paradoxní situace. Hrozba ztráty vlaků přichází v době, kdy se mluví o výstavbě vysokorychlostní trati Poohří z Prahy do Loun a Mostu, jež by v těsné blízkosti městyse měla vést. Zda se bude vůbec stavět a zda z ní budou mít v Peruci prospěch, je ve hvězdách.

O vlaky nechtějí přijít

Trať Žatec – Lužná u Rakovníka postupně pozbyla významu v posledních třech desítkách let. Doby, kdy po ní jezdily osobní vlaky na trase Praha – Žatec – Chomutov či rychlíky dál do Karlových Varů, Chebu a do Německa, jsou dávno pryč. Cestující se přesunuli do aut a autobusů. Přesto třeba v Deštnici u Žatce o zachování osobních vlaků na zmíněné trati stojí.

„Byli bychom rádi, kdyby vlaky jezdily dál. Zastávku máme blíž, cestování je pohodlnější, vlaky k nám historicky patří,“ sdělila starostka Martina Vokurková. Před pár měsíci Středočeský kraj spustil provoz autobusového spoje mezi Prahou a Žatcem, který část trasy vlaků kopíruje. „Jsme za autobus rádi, získali jsme tím přímé spojení s Prahou a navíc autobusové spojení i o víkendu, což jsme dřív neměli. Ale byli bychom rádi, kdyby zůstaly i vlaky,“ dodala starostka.

O osudu zmíněných dvou tratí se rozhodne v následujících měsících. V okrese Louny skončil na čas provoz osobních vlaků mezi Podbořany a Kadaní a také mezi Mostem a Lovosicemi. Nyní jezdí na Doupovské dráze letní víkendové turistické spoje, denní provoz na Švestkové dráze přes České středohoří se obnovil v závěru roku 2019.