Malého vítězství dosáhly obce, které žalobou napadly postup ministerstva životního prostředí, jež hledá místo pro vytvoření hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. Městský soud v Praze zrušil platnost průzkumného území v lokalitě Čertovka u Lubence na rozhraní okresu Louny a Plzeňského kraje. Podle starostů to ale neznamená, že úložiště na místě nebude. O užším výběru lokalit chce stát rozhodnout na konci roku.

Podle Platformy proti úložišti sdružující obce, které si na svém území vybudování úložiště nepřejí, byl hlavním důvodem zamítavého rozhodnutí postup ministerstva. „Ministerstvo životního prostředí nezohlednilo veřejný zájem obyvatel vybraných obcí, navíc v případě Lubence podložený jednoznačným výsledkem místního referenda,“ uvedla ke znění rozsudku ve svém vyjádření organizace. Úspěšná žaloba obcí zpochybňuje použitelnost výsledků provedených geologických prací pro další postup. Státu ale přímo nezakazuje zjištěná data dále využívat.

Zástupci dotčených obcí, jejichž území Čertovka zasahuje, mají z rozsudku radost. Zároveň ale přiznávají, že se jedná o malé vítězství. „Určitě to neznamená, že stát už v lokalitě nemůže úložiště vytvořit. Pro nás kladných rozsudků už padlo pět a naše informace jsou, že stát má stále pevný harmonogram, který platí. Do konce roku má proběhnout zúžení výběru z devíti vytipovaných lokalit na čtyři,“ vysvětlil jeden ze zástupců Platformy Petr Nohava.

V lokalitě mezi Blatnem, Lubencem a Tisem (modře označené) by rádi geologové prozkoumali území, kde by v budoucnu mohlo být úložiště. Povrchový areál navrhují v blízkosti Lubence.

V lokalitě mezi Blatnem, Lubencem a Tisem (modře označené) by rádi geologové prozkoumali území, kde by v budoucnu mohlo být úložiště. Povrchový areál navrhují v blízkosti Lubence.  Zdroj: Mapka SÚRAO

Obce i přesto cítí satisfakci za své úsilí a věří, že rozsudek by mohl dále pomoci. „Úspěchem u soudu jsme potěšeni. Způsob, jakým o naší budoucnosti rozhodují státní úřady, je totiž nehorázný, a proto požadujeme přijetí zákona o zapojení obcí do výběru úložiště,“ reagoval starosta Lubence Jiří Chaloupecký.

Úřady mlží, myslí si místní

Kromě dopadů, které může mít uložení nebezpečného odpadu na životní prostředí, kritizují obce především jednání státních úřadů, které doslova označují za mlžení. „My vlastně vůbec nevíme, jakým způsobem by to úložiště mělo vzniknout a jaké dopady to bude mít. Přímé odpovědi od Správy úložišť radioaktivních odpadů nemáme, nedostáváme je,“ podotkl Chaloupecký. „Nevíme, jestli tu vznikne stavební uzávěra, jestli se kvůli ochrannému pásmu nebude muset v obci i třeba bourat,“ dodal.

V Praze proběhla minulý týden mezinárodní konference, která problematiku řešila. Odborníci se shodli na tom, že hlubinná úložiště představují nejlepší řešení pro oddělení radioaktivních odpadů od životního prostředí a jejich vytvoření je nutné. Podle zmocněnce Vlády ČR pro jadernou energetiku Jána Štullera je nutné finální výběr lokalit v Česku sladit s postoji veřejnosti a zároveň podpořit legislativou. „Jednoznačným záměrem je, aby co nejdříve vznikl zákon o hlubinném úložišti,“ řekl Štuller.