Díky spolupráci Jazykového centra Ulita při Střední škole, Základní škole a Mateřské škole pro sluchově postižené v Praze 5 – Radlicích a občanského sdružení Záchranáři Žatec vznikl projekt První pomoc není nemoc.

Jeho cílem bylo zvýšit povědomí o první pomoci a zdravotnické péči mezi neslyšícími a umožnit tak jejich větší uplatnění na trhu práce.

Letos od září do prosince se jedenáct neslyšících kurzistů účastnilo víkendových setkání, kde se pod vedením čtyř lektorů Tomáše Pinkra, Michaely Havlové, Jany Zelenkové a vedoucího žateckých záchranářů Slavomila Jurnečky učili, jak zvládnout první pomoc.

Kurz pro budoucí neslyšící zdravotníky měl oproti běžnému kurzu dvojnásobný počet hodin a veškerou výuku převáděl tlumočník do znakové řeči. Kromě toho se každá lekce točila na videokameru a frekventanti si tak mohli probranou látku zopakovat nejen z tištěných materiálů, ale také z videozáznamu.

V kurzu mohli neslyšící získat jak teoretické poznatky z oblasti somatologie, zdravovědy a první pomoci, tak i praktické zkušenosti v podobě téměř reálných situací, ve kterých museli prokázat schopnost poskytnout rychle adekvátní první pomoc. Nechyběl ani nácvik záchrany tonoucích přímo v bazénu.

V prosinci kurzisty čekaly celodenní závěrečné zkoušky, devět účastníků je složilo úspěšně a dostali certifikáty a průkazky zdravotníků zotavovacích akcí. Mimo to obdrželi také zdravotnické brašny, aby byli pro výkon povolání zdravotníka vybaveni i materiálně. Na slavnostním ukončení projektu byl prezentován také krátký filmový dokument z průběhu projektu, sdružení Záchranáři Žatec představilo moderní trendy v resuscitaci pro laickou veřejnost a v závěru byla přestavena pilotní verze výkladového slovníku první pomoci na DVD s názvem Výkladový slovník první pomoci (nejen) pro neslyšící. Finální verze DVD se chystá na červen roku 2010.

V případě finanční dotace od Ministerstva zdravotnictví bude Jazykové centrum Ulita projekt opakovat i příští rok.

Projekt finančně podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR, Všeobecná zdravotní pojišťovna a některé další firmy.

Milena Čámková
(autorka pracuje v jazykovém centru Ulita – sdružení pro sluchově postižené)