Strážníci lounské městské policie v rámci své pochůzkové činnosti také kontrolují, zda majitelé platí za své psy. Strážníci denně namátkově zkontrolují v průměru pět až deset psů, zatím proběhly kontroly bez závad.

V evidenci města Loun včetně spádových vesnic Nečichy a Brloh je 1564 psů. Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců. „Majitel psa je povinen do 15 dní ohlásit správci poplatku, městu, vznik poplatkové povinnosti. Sazba poplatku činí za každého psa 1200 korun," připomněl Miloslav Malý, zástupce ředitele Městské policie v Lounech. „U osob, které požívají starobní, vdovské nebo invalidní důchody, činí poplatek 200 korun. Poplatek je splatný vždy do 30. dubna příslušného kalendářního roku," dodal.

Osvobozeny od poplatku jsou mimo jiné osoby nevidomé nebo s těžkým zdravotním postižením. Nižší poplatek platí majitel psa chovaného v rodinném domě neb o člen kynologického klubu, jehož pes má osvědčení o výcviku.

„Pokud strážníci zjistí porušení vyhlášky, mohou na místě buď uložit blokovou pokutu do výše 1000 korun, nebo přestupek postoupit k dalšímu správnímu jednání na Městský úřad Louny," sdělil M. Malý.