"Nová vyhláška vznikla v důsledku upozornění kontrolního odboru ministerstva vnitra a jde prakticky jen o kosmetickou úpravu," upozornila tajemnice města Renáta Čapková.

Zatímco původní nařízení města zvažovalo chovatelům, kteří včas nezaplatili poplatek ze psa, sankci ve výši tří tisíc korun, dle současného stavu, daného vyhláškou, může radnice sáhnout k pokutě až poté, kdy písemně upozorní chovatele, že včas poplatek nezaplatil. Pokud nezareaguje ani po písemné upomínce, může pak radnice sáhnout k pokutě ve výši tří tisíc korun.