Postoloprtská radnice vytáhla do boje proti neposlušným pejskařům, kteří neuklízejí po svém čtyřnohém kamarádovi nebo jej nechávají volně pobíhat po městě.

Zastupitelé schválili vyhlášku, která stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranství. Majitelé psů musí také začít po svém psovi uklízet exkrementy.

Ve vyhlášce je graficky znázorněno devět lokalit, kde se mohou psi pohybovat pouze na vodítku. Jedná se o prostor Mírového náměstí a Marxova náměstí, ulice Masarykova, Školní, Armádní a část ulice Boženy Němcové, ulice Žižkova, Palackého, Štefánikova a Borovského. Psi nemohou volně pobíhat také v blízkosti základní školy, v ulicích Komenského a Kosteleckého, na sídlišti Draguš a na sídlišti Jiráskovo náměstí, a také v ulici Elišky Krásnohorské.

Zároveň musí být pes pohybující se na veřejných prostranství označen platnou evidenční známkou, kterou mu vydá městský úřad.

Radnici došla také trpělivost s pejskaři, kteří po svých psech neuklízejí exkrementy. Výkaly se často vyskytují na chodnících, náměstích, dětských hřištích, dokonce i v pískovištích. Majitel psa, nebo ten, který jej venčí, bude povinen neprodleně uklidit nepořádek po svém psovi.

„Uvažujeme, že například na dětská hřiště umístíme cedule, zakazující úplný vstup psů,“ dodal k vyhlášce Jaroslav Malý z odboru rozvoje města postoloprtské radnice. Nová vyhláška začne platit od pátku 6. března. Na dodržování vyhlášky budou dohlížet městští strážníci.

Novou „psí“ vyhlášku má i město Žatec. I ta stanovuje lokality, kde se psi mohou pohybovat jen s vodítkem nebo „na volno“. Bez vodítka se psi mohou proběhnout pouze na levém břehu řeky Ohře u jezu nebo v lokalitě Bufo.