Přelom roku a Silvestr je tradičně spojen s používáním zábavné pyrotechniky. Ta se může stát v rukou dítěte nebo při neodborném zacházení velmi nebezpečnou. Nejenže může způsobit požár, může způsobit i nepříjemné zranění.

Od neoznačených a necertifikovaných rachejtlí ruce pryč. „Lidé by si měli rozhodně dávat pozor na neoznačenou zábavnou pyrotechniku. Každý výrobek musí mít český návod k používání, kterým je nutné striktně se řídit, a certifikační značku. Je pak nepravděpodobné, že by mohlo dojít k požáru nebo ohrožení zdraví. Velmi nebezpečné je odpalovat pyrotechniku ze skleněných lahví,“ upozornil Jakub Vlček, vyšetřovatel Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, územního odboru Žatec.

Samozřejmostí je, že zábavná pyrotechnika nepatří do rukou dětem, lidem opilým nebo pod vlivem drog. Odpalování by pak mělo probíhat na volném prostranství. Pyrotechniku, která nevybuchla, se nesnažte znovu odpálit, ale zlikvidujte ji podle návodu. Vhodné je ji ponořit do vody a poté zakopat.

Opatrnost je na místě!

Pyrotechnika musí mít datum spotřeby, stupeň nebezpečnosti, číslo rozhodnutí, výrobce nebo dovozce do ČR, návod na použití a případnou likvidaci.

Zábavní pyrotechnika se smí skladovat v suchu a takovým způsobem, aby jejich teplota nepřesáhla 40°C, odděleně od hořlavých a lehce zápalných látek. Zcela nevhodné je skladovat pyrotechniku v blízkosti kamen nebo otevřeného ohně.

Při používání pyrotechniky je potřeba brát ohled na ostatní lidí, ale i třeba zvířata, pro které jsou silné rány a světelné efekty stresující.