Stále více řidičů ze Žatce a okolí využívá při cestě do Prahy „karlovarskou“ silnici I/6. Provoz na ní není tak intenzivní jako na silnici I/7 Praha – Chomutov, navíc na trase Praha – Karlovy Vary byl nedávno zprovozněn nový čtyřproudový desetikilometrový úsek u Prahy, díky kterému se cesta zrychlila.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) plánuje další výstavbu čtyřproudové silnice R6 Praha – Karlovy Vary, která naváže na již hotový úsek mezi Novým Strašecím a Prahou. Jeho součástí bude jižní obchvat Řevničova a severní Krušovic.

Dalším plánovaným úsekem je přeložka u Hořesedel, v rámci které se bude mezi Svojetínem a Kněževsí stavět mimoúrovňová křižovatka silnic R6 a II/227 Žatec – Rakovník. Tento devítikilometrový úsek se má podle současných plánů ŘSD začít stavět za tři roky, dokončen má být v roce 2015.

Součástí stavby bude půlkilometrová přeložka železniční trati Louny – Rakovník, která povede nad budoucí čtyřproudovou silnicí. Ta povede přes polní letiště u Hořesedel, které se využívalo k zemědělským účelům. Letiště bude zrušeno.

Na přeložku silnice u Hořesedel naváže severní obchvat Hořoviček, jehož součástí bude i stavba mimoúrovňové křižovatky se silnicí I/27 Žatec – Plzeň v prostoru současné jesenické křižovatky. Odtud povede budoucí R6 na Podbořansko a dále na Karlovarsko.

Pět úseků mezi Novým Strašecím a jesenickou křižovatkou v celkové délce třiceti kilometrů se má na R6 Praha – Karlovy Vary – Cheb stavět jako poslední. Hotovy pravděpodobně nebudou dřív než v roce 2016, náklady na přestavbu se odhadují na více než deset miliard korun.