Několik obcí v okrese Louny se v nejbližších letech dočká obchvatu.

Automobilovou dopravu mimo některé vesnice odvedou plánované dvě rychlostní čtyřproudové silnice. Jako první se dočká obchvatu Sulec na Lounsku. Obchvat, který bude součástí silnice R7 Praha – Chomutov, by se tam měl začít stavět příští měsíc. Hotov má být za dva roky.

Druhá rychlostní silnice, která se plánuje v okrese Louny, R6 Praha – Karlovy Vary odvede dopravu z Lubence a Černčic. V obou případech se plánuje výstavba severních obchvatů. Silnice kolem Lubence by se měla začít stavět za dva roky, následně se má realizovat i úsek, jehož součástí bude obchvat Černčic na Podbořansku.

Obchvaty se plánují i na jiných silnicích, především na komunikaci I/27 Plzeň – Žatec – Most. Ta se má vyjma úseku v Žatci v budoucnosti přestavovat v okrese Louny úplně celá. V dubnu se má začít stavět mimoúrovňová křižovatka se silnicí Praha – Chomutov. Na ni naváží dva nové úseky silnice I/27 – obchvat Žiželic a obchvat Velemyšlevsi.

Obchvaty ulehčí od dopravy řadě obcí

„V případě obchvatu Velemyšlevsi a přemostění Chomutovky se nyní dokončuje dokumentace pro stavební povolení. Zahájení stavby předpokládáme počátkem příštího roku a zprovoznění v roce 2010. V případě obchvatu Žiželic a přemostění Hutné nyní probíhá územní řízení. Po vydání územního rozhodnutí bude zadáno zpracování dokumentace pro stavební povolení. Zahájení stavby předpokládáme v závěru roku 2009, zprovoznění v roce 2011,“ sdělil Deníku Václav Filip z Ředitelství silnic a dálnic Chomutov.

Obchvatů se na silnici I/27 mají dočkat i další obce – Radíčeves, Sýrovice, Pšov, Blšany, Očihov i Strojetice. Výstavba nového úseku mezi Žatcem a jesenickou křižovatkou se silnicí Praha – Karlovy Vary se připravuje. V současnosti se posuzuje vliv budoucí silnice na životní prostředí. Kdy se k vlastní stavbě přikročí, není jasné. Bude to zřejmě až někdy kolem roku 2020.

Obchvat nemají jen Podbořany

Ze čtyř měst v okrese Louny nemají obchvat jen Podbořany. V Žatci byl průtah městem a obchvat na silnici I/27 Most – Plzeň postaven před třiceti lety, zhruba ve stejné době se dočkaly obchvatu i Postoloprty na komunikaci I/7 Praha – Chomutov.

Silniční obchvat mají i Louny. V letech 1999 a 2000 byly v okolí města otevřeny nové úseky silnic I/7 a I/28 Louny – Most, které odvedly automobily nejen z města, ale i sousedních Dobroměřic. O výstavbu obchvatu usilují rovněž Podbořany. Městem nevede žádná ze silnic první třídy, sbíhá se tam ale několik silnic druhých tříd.

Rostoucí dopravu, hlavně kamionovou, do města navíc přinášejí nové továrny na okraji Podbořan. Představitelé města proto usilují o odvedení alespoň části aut mimo Podbořany. Šanci vidí v plánované přeložce silnice I/27 Most – Plzeň, kterou by rádi viděli blíže Podbořanům. Nová silnice by pak mohla funkci obchvatu převzít.