Příprava stavby zbylých dvou pruhů pro rychlostní silnici R7 Praha – Chomutov u Postoloprt příliš nepokročila. Stále chybí rozhodnutí zastupitelstva města o změně územního plánu.

V něm je zanesena varianta, při které by se zbylé dva pruhy stavěly na jih od současné silnice. „V rámci posuzování vlivu stavby na životní prostředí, tzv EIA, byla ale doporučena jiná, severní varianta. Při realizaci jižní varianty by byl problém v tom, že by vedla přes Bažantnici a blíž městu,“ uvedl Václav Filip, náměstek ředitele chomutovského Ředitelství silnic a dálnic.

Změna variant není ale dosud schválena v územním plánu města. Bez toho není možné v přípravě silnice de acto pokračovat.

Prodlevu v přípravě zkapacitnění obchvatu Postoloprt způsobuje to, že nové dva pruhy silnice povedou přes část fotbalového hřiště. Zbouráno bude muset být zázemí a kabiny hráčů. Fotbalový klub podporovaný městem požadují, aby stát zajistil náhradu.

„Požadujeme, aby v předstihu byla pro náš klub zajištěna adekvátní náhrada. Nemůže se stát, abychom neměli hřiště a museli jezdit někam jinam. To by mělo určitě vliv na naši širokou mládežnickou základnu,“ uvedl Miroslav Krpec, předseda FK Postoloprty a zastupitel města.

Hřiště by se dalo posunout

Zpracovaná studie podle jeho slov ukázala, že by problém šlo vyřešit posunutím fotbalového hřiště do svahu, který je na opačné straně, než je silnice. A kabiny by se postavily v místě hřiště, asi 15 metrů od jeho jižního kraje. Náklady na posunutí hřiště studie odhadla na 45 milionů korun, které by měl podle představ fotbalistů a města zaplatit stát v rámci stavby silnice R7 u Postoloprt.

Fotbalový klub Postoloprty chce písemné záruky, že bude mít kde hrát. A to i v době stavby nového hřiště. Usiluje proto o to, aby v době přestavby travnatého hřiště mohl hrát na nové ploše. Ta by měla vyrůst na místě nedalekého škvárového hřiště.

Fotbalisté proto usilují o přestavbu škvárového hřiště. Na jeho místě by mělo vyrůst sportoviště s umělou trávou a také prostor pro jiné sporty a kulturu. „Podle projektu přestavba vyjde na 16,8 milionu korun. Požádali jsme ČSTV o dotaci. Během října bychom se měli dozvědět, zda peníze dostaneme,“ sdělil M. Krpec.

Zastupitelé města se na své zářijové schůzi dohodli, že tuto investici podpoří. „Zastupitelé dali příslib, že se město na přestavbě škvárového hřiště bude podílet. Částka bude zahrnuta v návrhu rozpočtu na příští rok. Ale nevíme, zda přijde dotace z ČSTV a v jaké výši,“ sdělil starosta Postoloprt Miroslav Hylák.

Zastupitelé Postoloprt nechtějí schválit změnu územního plánu pro severní variantu silnice, dokud nebudou mít fotbalisté záruky, že budou mít kde hrát. A na písemné smlouvě se dosud město s Ředitelstvím silnic a dálnic nedohodlo. Příprava stavby silnice se tak protahuje – původně měla výstavba pětikilometrového úseku u Postoloprt probíhat v letech 2009 až 2010, nyní se hovoří o letech 2010 až 2012.