Posledním z osmi úseků v okrese Louny ve směru na Prahu, který se má na čtyřproudové „chomutovské“ rychlostní silnici R7 stavět, bude zkapacitnění obchvatu Panenského Týnce. Ve směru od Loun naváže na budovaný obchvat Sulce, který má být otevřen v příštím roce. Z druhé strany se pak má ve Středočeském kraji rozšířit současná silnice o dva pruhy ve více než 16 kilometrů dlouhém úseku od Slaného po hranice s Ústeckým krajem.

Zkapacitnění obchvatu Panenského Týnce v délce tří a půl kilometru bude spočívat v dostavbě dvou pruhů k současné silnici – obdobně se to plánuje u Postoloprt a Loun nebo Slaného.

„Současná silnice I/7 bude využita jako pravá polovina budoucího čtyřpruhového uspořádání ve směru z Prahy na Chomutov. Levá polovina bude přistavěna,“ uvádí se v informačním letáku, který ke stavbě vydalo v minulých dnech Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Z celkového počtu čtyř mostních objektů se u dvou přes bezejmenný a Žerotínský potok ponechá velká část mostní konstrukce a z důvodů rozšíření silničního tělesa dojde k jejich prodloužení. Dva nynější mosty, jeden na silnici I/7 a nadjezd silnice z Panenského Týnce do Vrbna, budou zbourány a nahrazeny novými.

Budou i protihlukové stěny

Součástí rozšiřování silnice u Panenského Týnce bude přestavba nynější úrovňové křižovatky se silnicí do Vrbna na mimoúrovňovou křižovatku. Vjezd z křižovatkových větví do Panenského Týnce bude řešen malou okružní křižovatkou. Sjezd do Panenského Týnce poblíž mostu se silnicí do Žerotína bude zrušen.

V rámci zkapacitnění silnice se počítá s výstavbou dvou protihlukových stěn v celkové délce čtyři sta metrů.

Rozšíření silnice u P. Týnce má stát půl miliardy korun. ŘSD počítalo, že tento úsek začne stavět v polovině roku 2011 a zprovozní o rok později. Otázkou je, jak se do termínu promítne nynější nedostatek peněz na výstavbu dopravní infrastruktury v ČR.