Při stavbách tří úseků rychlostní silnice R7 Praha – Chomutov na Žatecku a Lounsku, které začaly před několika týdny, budou kromě samotných čtyřproudových silnic vybudovány i doprovodné komunikace.

Ty umožní spojení nové silnice se svým okolím.

Z rychlostní silnice bude totiž možné sjíždět nebo najíždět na ni jen na mimoúrovňových křižovatkách. Těch bude na trase R7 na Lounsku a Žatecku desítka.

Například při právě stavěném obchvatu Sulce se počítá se stavbou obslužné komunikace, která hlavně umožní autobusové spojení této vesnice s nedalekým Panenským Týncem. Trasa nové komunikace naváže na současnou silnici I/7 za Sulcem a napojí se na silnici třetí třídy u P. Týnce směrem na Vrbno. Na novou R7 bude totiž v této oblasti možné najet u Panenského Týnce a pak až na křižovatce u Smolnice.

465 metrů protihlukových stěn

V případě obchvatu Sulce se počítá s přeložkami šesti vodovodů, jedenácti vedení elektřiny a dvou plynovodů. Pokud se to při zkušebním provozu nové silnice ukáže nutné, v plánu je i výstavba protihlukové stěny v délce 465 metrů. Obchvat Sulce povede napravo od vesnice ve směru na Prahu převážně v deset metrů hlubokém zářezu.

Také při stavbě silnice R7 na Žatecku u průmyslové zóny Triangle se počítá s výstavbou dalších komunikací. Rychlostní silnice tam bude postavena tak, že se vedle současné I/7 přistaví dva pruhy. Na ně se pak svede doprava. Současné dva pruhy pak budou přestavěny tak, aby vyhovovaly parametrům rychlostní silnice.

Zároveň s tím bude postavena v sousedství R7 nová dvouproudová doprovodná silnice v šíři sedm a půl metru. Na ni budou napojeny silnice do Nehasic, Tatinné a Minic. Její součástí bude i most, jehož stavba se na západním okraji zóny Triangle dokončuje. Součástí výstavby silnice R7 bude i přeložka silnice I/27 Most – Plzeň do nové trasy v délce 1425 metrů v šíři 11,5 metru s nadjezdem přes rychlostní silnici R7.

Na silnici I/27 budou vybudovány dva kruhové objezdy – jedna pro napojení strategické průmyslové zóny Triangle, druhá pro napojení doprovodné komunikace a autobusové točky se zastávkou. Rychlostní silnice R7 z Prahy do Chomutova by měla být v Ústeckém kraji včetně okresu Louny hotová v roce 2011, ve Středočeském kraji kolem roku 2017. Zbývá dostavět 64 kilometrů, předpokládané celkové náklady činí 14,5 miliardy korun.