Rychlostní silnice R7 mezi Žateckem a Chomutovem se v úterý 20. října na několik hodin zavře. Od 8 do 12 hodin bude na čtyřproudové komunikaci mezi sjezdy Spořice a Droužkovice probíhat cvičení s námětem hromadné dopravní nehody.

Zasahovat budou hasiči, policisté i záchranná služba. Veřejnost může cvičení zhlédnout, pro diváky bude vymezen prostor nadjezdu u železniční zastávky Droužkovice.