Komunikace je důležitou spojkou mezi severem a západem republiky, na mnoha místech stav silnice ale neodpovídá tomuto významu. V současné době se zpracovává výhledová studie, jak by budoucí silnice měla mezi Žiželicemi a Kolešovem vypadat. Vyjadřují se k ní obce a města, kterých se to dotýká.

Jedním z nich byl také Žatec. „V případě Žatce jsme se vyjadřovali k úseku od Žiželic po Sýrovice. Nová silnice by měla vést napravo od Radíčevsi ve směru na Podbořany. Požadujeme, aby byly při stavbě silnice zachovány veškeré přístupy na pozemky, vystavěna cyklostezka mezi Žatcem a Radičevsí a protihlukové bariéry v podměstí na současném průtahu,“ uvedl Aleš Kassal, místostarosta Žatce.

Silnice za Radíčevsí ve směru na Plzeň povede nalevo od Pšova a Sýrovic. Obejde Blšany a následně pak Očihov, Očihovec a Strojetice. Projednávaný úsek skončí na hranici se Středočeským krajem u Kolešova, kde bude mimoúrovňová křižovatka se silnicí R6 Praha – Karlovy Vary.

S modernizací a obchvaty se počítá i kolem Jesenice ve Středočeském kraji a dále pak na Plzeňsku. Letos například začala výstavba obchvatu Třemošné. S realizací se ve zmiňovaných úsecích počítá až za řadu let. Zatím nejblíže je na silnici I/27 Most – Plzeň v okrese Louny výstavba přemostění Chomutovky u Velemyšlevsi, Hutné u Žiželic a mimoúrovňové křižovatky se silnicí R7 Praha – Chomutov. Všechny tyto tři stavby poblíž průmyslové zóny Triangle by se měly začít stavět v brzké době.