Město Žatec chystá rekonstrukci rybníka a potoka v Radíčevsi. Nádrž v centru vesnice, kterou město spravuje, bude odbahněna, úpravami projde přeliv hráze a výpustní objekt. Na práce by měla přijít dotace z ministerstva zemědělství.

Město také plánuje opravu Radíčeveské strouhy od rybníka směrem k mostu na silnici I/27 Žatec – Plzeň. Voda z potoka přináší problémy při vyšších průtocích, rozlévá se do okolí a způsobí erozi silničního náspu.

Na obě akce město vypsalo výběrové řízení na zhotovitele.